Stoploss jako ochrana pro váš kapitál

Asi netřeba vést spor o tom, že to nejcennější, co v tradingu máte, je váš kapitál. Je jedno, jak jste k němu přišli, ale určitě jej nebudete chtít během chvilky ztratit (pokud ano, jsou k dispozici zábavnější alternativy). Tomuto scénáři se lze vyhnout pouze používáním příkazu Stoploss (doslova “zastavit ztrátu”).

Stoploss je jednoduchý doplňkový příkaz obchodní pozice, který stanoví cenu, při které bude pozice v případě nepříznivého vývoje uzavřena. Pokud nakupujeme, bude Stoploss pod otevírací cenou, pokud prodáváme, bude nad ní. Opačně by to bylo s příkazem Take Profit, ale ten není pro náš kapitál tak zásadní, takže o něm blíže někdy jindy. Jinak řečeno, Stoplossem stanovujeme maximální ztrátu, kterou jsme ochotni přijmout v případě, že se obchod nebude vyvíjet podle našich představ. To je kriticky důležité, protože žádný obchodní signál nám nedává stoprocentní jistotu budoucího směřování ceny. I když jsme o svém signálu sebevíce přesvědčení, vždy se může stát něco neočekávaného, a proto je potřeba ke každé pozici nastavit tento příkaz.

Mnoho začínajících traderů je bohužel ohledně používání Stoplosssu lehkovážných, protože ještě nevědí, co všechno se může i na zdánlivě klidném trhu stát. Trh je velice nebezpečné místo plné nečekaných změn a zvratů! I v krátkém okamžiku mezi otevřením pozice a zadáním Stoplossu se může trh utrhnout proti vám a vymazat velkou část vašeho účtu. Stoploss proto vždy zadáváme ještě předtím, než klikneme na Koupit nebo Prodat. Jak to lze provést v oblíbené obchodní platformě Metatrader ilustruje následující obrázek.

Pole pro zadání příkazu Stoploss při zadávání pokynu v oblíbené obchodní platformě Metatrader.

Pole pro zadání úrovně příkazu Stoploss při zadávání pokynu v Metatraderu.

Na grafu potom úrovně obou příkazů, jak Stoplossu tak Take Profit uvidíte. Tažením myši s nimi budete moct při otevřené pozici manipulovat. Příkaz Stoploss má zkratku sl a v našem příkladě na obrázku je nad cenou, jelikož se jedná o krátkou pozici, tedy sell, a v našem zájmu je pokles ceny.

Graf v platformě Metatrader s vyznačenou úrovní vstupu do pozice, Stoplossu (sl) a Take Profit (tp)

Graf v platformě Metatrader s vyznačenou úrovní vstupu do pozice (sell), Stoplossu (sl) a Take Profit (tp)

O možnosti obchodovat úplně bez Stoplossu doufáme ani neuvažujete. Bylo by to stejné jako přecházet Grand Canyon na laně bez jištění. Stačí, aby do trhu přišla neočekávaná zpráva nebo i jen aby se nějaký velký fond rozhodl zbavit svých pozic a cena může být v mžiku odeslána do nekonečných hlubin nebo výšin. A s cenou i váš účet. Záleží samozřejmě na velikosti pozice, páky a dalších proměnných, ale ani za menší ztrátu to nestojí, protože taková ztráta je zcela zbytečná a nic vám nepřinese.

Velikost Stoplossu, respektive jeho vzdálenost od otevírací ceny, se bude odvíjet od vašeho obchodního plánu a risk managementu. Neměla by však obecně být vyšší než 3 % obchodního účtu. Toto jednoduché pravidlo vám zajistí, že pokud prvních několik obchodů nevyjde podle představ, přijdete pouze o malou část kapitálu a zůstanete stále ve hře.

Stoploss nemusí znamenat jen přijetí ztráty. Je také vhodným pomocníkem pro řízení pozice v zisku. Pokud se vaše pozice ocitne v dostatečném zisku, lze stoploss posunout na takzvaný Breakeven, což je cena, za kterou jste otevřeli. V tu chvíli máte otevřenou pozici, která pracuje pro vás, protože již nemůže skončit ztrátou. Jak bylo řečeno, pokud by se trh otočil a šel proti, byl by vypnut na Stoplossu, který v tuto chvíli znamená nulovou ztrátu. Nebo pokud je pozice ještě ve větším zisku, Stoploss může být i vysoko v zisku a můžete si s jeho pomocí “rezervovat” své zisky. Tento stav ilustruje následující obrázek.

Graf v platformě Metatrader s vyznačenou úrovní vstupu do pozice, Stoplossu (sl) a Take Profit (tp). Úroveň sl se tentokrát nachází v oblasti zisku.

Graf v platformě Metatrader s vyznačenou úrovní vstupu do pozice (sell), Stoplossu (sl) a Take Profit (tp). Úroveň sl se tentokrát nachází pod cenou, tedy v oblasti zisku.