Vzdělávací články

Tato sekce slouží jako metodologický základ pro celý web. Dochází zde k vysvětlení, proč je vhodné se zabývat analýzouobjemu i pokud obchodujeme přes CFD. Vzdělávací články nebudou zaměřeny pouze na rozšíření znalostí, ale nabídnout i ryze praktická a klíčová témata jako je například risk management.