Tři splněné Výzvy, tři odlišné cesty k úspěchu

Při takovém množství novinek, které náš projekt provází a ještě bude provázet, je méně prostoru na články o úspěšných obchodnících. Dnes proto shrneme hned tři najednou, kteří v poslední době překonali Výzvu.

Obchodník Michal splnil Výzvu 1000 s naprostým přehledem. Křivka směřuje až na malá zaváhání konzistentně vzhůru, každý den byl ukončen ziskem a profit se podařilo dosáhnout již desátý obchodní den. Více snad ani není třeba dodávat, podívejme se rovnou na equity křivku a přehled pravidel:

Obchodník Juraj, který se pustil do dolarové Výzvy 250, na tom je s equity křivkou docela podobně, ovšem pravidla prozradí například to, že na vše potřeboval více času, totiž 19 dní. Také snaha uzavírat každý den v zisku nebyla tolik úspěšná jako u Michala – ziskem skončily tři čtvrtiny dní, i to je ale velmi slušný výsledek. V čem byl ale Juraj naprosto striktní jsou limity ztrát. Do celkového mínusu šla equity pouze zpočátku období, a to o pouhých 15 dolarů. Denní ztráta dosáhla nejvýše necelých 200 dolarů, což není ani polovina povoleného limitu.

Na závěr obchodník Ondřej s dolarovou Výzvou 1000. Ten měl ze všech tří cestu ke splnění nejtrnitější. Na equity křivce vidíme poměrně značné drawdowny. Snad ale i díky poctivému dodržování pravidla denní ztráty, jejíž limit byl téměř celý využit, dokázal obchodník zachovat chladnou hlavu, vždy včas ukončit obchodování a ve výsledku požadovaného profitu dosáhnout. Zde je naprosto perfektně vidět pozitivní význam tohoto pravidla na obchodní výsledky. Pravidlo samo o sobě však výsledky neudělá, důležitá je především disciplína v jejich dodržování, kterou Ondřej rozhodně měl.

Všem obchodníkům nyní držíme palce v Přípravné fázi, věříme, že jim již brzy zašleme jejich první výplatu z Fundovaného účtu, která bude obsahovat i poplatek za Výzvu.

Využijte jedinečnou možnost stát se traderem naší společnosti. Splňte naši Výzvu a neriskujte peníze na forexu. Získejte 70 % profitů, ztráty kryjeme my. Kromě toho Výzva pomůže vaší disciplíně a získáte nový pohled na svůj trading.

Proč jít s námi do Výzvy?