Tři pilíře úspěchu nového tradera Získejúčet.cz

V tomto článku si rozebereme výsledky obchodníka, který před publikací článku o úspěšné Výzvě stačil splnit i pravidla Přípravné fáze. Znamená to tedy, že od nás obchodník získává 250 000 CZK na obchodování forexu. Gratulujeme!

Pojďme se podívat na výsledky našeho obchodníka. Za dobu fungování projektu Získejúčet.cz jsme vysledovali několik základních parametrů, které spojují úspěšné obchodníky. Tato úspěšná Výzva není výjimkou.
Jde především o:

  • Disciplínu.
  • Kvalitní money management.
  • Systematický přístup obchodníka.

Každý víme, že disciplína je základním kamenem úspěchu v každém životním aspektu, v tradingu nevyjímaje. Všichni o disciplíně mluví, ale kdo ji ve skutečnosti dodržuje? Náš obchodník ano. Za celé období Výzvy nebyla porušena pravidla maximálních ztrát, která jsou pro nás investory klíčová. Pravidla maximálních ztrát mají kromě ochrany kapitálu za úkol chránit obchodníkovu psychiku. Dodržením těchto pravidel účet nikdy nepoklesne v jednom dni o příliš vysokou částku.

Druhým stavebním kamenem úspěšného tradingu je kvalitní money management. Náš obchodník to ukazuje v praxi. Průměrná ztráta je téměř 2x nižší než průměrný zisk. Přitom úspěšnost obchodů dosahuje skvělých 71 %. Je pravděpodobné, že takováto úspěšnost obchodů časem poklesne, ale při zachování pozitivního poměru RRR bude obchodník stále držet pozitivní návratnost. Dále bychom rádi poukázali na ziskovost v rámci obchodních dní, kde bylo dosaženo 91 %. Bylo tak s přehledem splněno pravidlo o nadpolovičním počtu ziskových dní.

Pravidla splněné Výzvy

Pravidla splněné Výzvy

Zajímavostí je, že pokořitel Výzvy obchoduje širokou škálu trhů, přitom na žádném z trhů nezaznamenal významný propad. Toto značí sílu obchodního systému, který je natolik robustní, že funguje na mnoha trzích. Obchodování mnoha trhů zároveň je v rozporu s našimi dosavadními zkušenostmi při vyhodnocování Výzev. Z analýzy obchodních výsledků zkušebních i reálných Výzev jsou zpravidla úspěšnější obchodníci, kteří se specializují na jeden či dva instrumenty. Toto je však výjimka.

Equity křivka Výzvy:

Equity křivka úspěšné Výzvy

Equity křivka úspěšné Výzvy

Na osobní schůzce, kde jsme podepisovali smlouvu o správě kapitálu, se nám rovněž líbila jedna věc, která je z našeho pohledu velmi důležitá. Šlo o mindset obchodníka. V rozhovoru o tradingu obchodník nikdy nezmínil peníze, ale pouze tvz. R-Multiples. Jde o pojem definovaný Van Tharpem, který jednoduše značí RRR. Nutnost skálopevné disciplíny jsme už v tomto článku zmínili ve spojitosti s analýzou účtu. Při osobního rozhovoru disciplína z obchodníka vyloženě čišela a obchodník naprosto rozumí tomu, že musí ze ziskových obchodů dostat násobek toho, co ukrojí ztrátové obchody.

Výsledky Přípravné fáze:

Pravidla Přípravné fáze

Povšimněte si, že maximální denní ztráta byla pouze 2424 CZK. Není třeba obchodovat velké pozice k tomu, abyste splnili pravidla Výzvy.

Equity křivka Přípravné fáze:

Equity Přípravné fáze

Equity Přípravné fáze