Pravidla pro získání kapitálu splněna za pouhých 15 dní!

Naše společnost se zabývá poskytováním kapitálu na forex. Hledáme šikovné tradery, kteří zvládnout dodržet naše risk parametry a zároveň generovat stabilní zisk. Těmto traderům rádi svěříme náš reálný kapitál.

Pravidla pro získání kapitálu nejsou pochopitelně jednoduchá, ale v žádném případě nejsou nesplnitelná. Důkazem je obchodník Radek Janáč, který jako první v relativně krátké historii našeho projektu pokořil Výzvu, a je tak na nejlepší cestě za reálným fundovaným účtem. Se svolením tradera Radka bychom vám tímto článkem rádi ukázali, že Výzva není nezvládnutelná, ale naopak, pokud se budete držet své disciplíny a pravidel, může být snadnou cestou, jak získat reálný účet a bez tržního rizika tak využívat svůj potenciál.

I když trader Radek splnil pravidla Výzvy, nebyl úspěšný hned napoprvé. Ve své první Výzvě se mu nepodařilo dosáhnout požadovaného zhodnocení. Jelikož však neporušil žádné pravidlo risk managementu, získal od Získejúčet.cz dle podmínek novou Výzvu zdarma. Traderů, kteří mají potenciál, si vážíme již v první fázi jejich cesty. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a na druhý pokus vše vyšlo. Jak toho náš obchodník dosáhl?

Trader obchodoval částečně diskréčně a částečně pomocí svého automatického systému. Jeho systém není svatým grálem a generuje pochopitelně také ztráty. Podstatné pro Získejúčet.cz ale je, že obchodní pozice byly vždy zajištěné tak, aby nepřekročily maximální denní a celkový drawdown (pozn. pokles účtu). Trader zároveň dodržoval pozitivní risk reward ratio, takže jeho zisky byly vyšší než ztráty. Výsledkem je tato krásná ekvity křivka:

Equity křivka tradera Radka

Equity křivka tradera Radka

Na příkladu našeho tradera je patrné, že pokud se k obchodnímu účtu přistupuje disciplinovaně a důsledně se dodržují pravidla, je možné Výzvu splnit. Zásadní je pro nás, jako poskytovatele kapitálu, dodržení pravidel risk managementu. Otázka profitu je pro nás druhotná. Splnění jednotlivých pravidel můžete vidět na přiloženém obrázku kontrolní aplikace Prostředí tradera.

Splnění pravidel v kontrolní aplikaci Prostředí tradera

Jak již bylo zmíněno, pokud se nepodaří dosáhnout, nic se neděje, nic vás to nestojí, jen bude celý proces trvat déle.

Nyní trader Radek obchoduje v přípravné fázi. Risk parametry jsou zde stejné jako ve Výzvě, zhodnocení nám nyní stačí pouze poloviční a je na jeho vygenerování dvojnásobné množství času. Pokud trader nezmění svůj přístup a neporuší svou disciplínu, není již důvod, aby se nestal prvním úspěšným správcem reálného účtu našeho projektu.