Jak se daří AOS traderovi na reálném účtu?

Nedávno jsme psali článek o první Výzvě splněné pouze pomocí automatického obchodního systému (AOS), respektive pomocí kombinace více AOS. Výzvou traderovy úspěchy neskončily. S podobnou lehkostí prošel Přípravnou fází a nyní se mu skvěle daří také na reálném účtu. V tomto článku shrneme specifika jeho strategie a nastíníme, jak se mu daří spravovat reálný účet naší společnosti.

Jak již bylo řečeno, tento trader se zaměřuje výhradně na automatické obchodní systémy. Ty mají několik výhod. Hlavní výhodou je eliminace vlivů psychologie obchodníka. Strategie je vždy stejně rychlá, nikdy nevynechá platný obchod a rovněž nikdy neukončí obchod dříve jenom kvůli špatnému pocitu z pozice. Na druhou stranu strategie nemá cit pro trh, který nemůže být naprogramován. Málokdy však bývá jedna strategie se stejnými parametry dlouhodobě úspěšná. Většina AOS obchodníků proto průběžně upravuje jejich parametry nebo jich využívá více a různě kombinuje. Druhý případ platí i pro našeho tradera.

O tom, jakým způsobem trader splnil Výzvu jsme již psali v samostatném článku. Dnes se proto zaměříme na zbytek jeho cesty.

V Přípravné fázi požadujeme pouze 5% profit, na který má trader k dispozici až 60 dní. Náš trader měl možná i trochu štěstí, protože jeho systém vydělal na potřebný profit de facto již pátou pozicí, kdy zbývalo necelých 100 USD ke splnění pravidel. Definitivně to potvrdil 14. pozicí. Je vidět, že potom přišlo slabší období systému, kdy se držel okolo nulového profitu, ale to již nevadilo, neboť šlo jen o to splnit potřebných 10 obchodních dní. Vše je zřetelné na vývoji ekvity křivky.

pripravka-equity

Přípravná fáze tedy neslouží jako překážka pro tradery, ale jen jako potvrzení, že splnění Výzvy nebyla náhoda.

Dalším potvrzením dobrého nastavení tohoto AOS je kvalitní risk management, při kterém trader potřeboval využít limitů ztrát jen z malé části, podobně jako ve Výzvě. Všimněme si také relativně nižší úspěšnosti, která musí být zákonitě vyvážena pozitivním poměrem očekávaného zisku k riskované částce. Podívejme se na všechna pravidla a metriky tak, jak jsou zobrazena v Prostředí tradera:

pripravka-pravidla

Po Přípravné fázi tedy trader, v souladu s pravidly našeho projektu, získal do správy reálný účet v hodnotě 10 000 USD. Na něm začal o něco opatrněji, s menšími pozicemi. Profit je tím pádem zatím nižší než ve zkušebních kolech, ale nižší je také riziko, což my jakožto investoři oceňujeme. Jak se doteď daří na fundovaném účtu prozradí ekvity křivka.

real-equity

Zpočátku měl systém opět váhavé období kolem nuly, posléze ale křivka začala opět stabilně stoupat. Traderovi přejeme podobný vývoj i nadále. Stejně tak i vám, abyste mohli naší Výzvou projít podobně hladce.