Další úspěšný trader s neuvěřitelným zhodnocením 19,4%

Traderů, kteří splnili pravidla Výzvy, neustále přibývá. Jen tento týden se podařilo uspět dvěma. Jedním z nich je trader Matěj Š. Podívejte se, s jakým přehledem splnil během 11 dní pravidla Výzvy.

Obrázek 1 - Výřez z Prostředí tradera Matěje

Obrázek 1 – Výřez z Prostředí tradera Matěje

Téměř v každé analýze obchodního účtu, ať už zkušebního či reálného, zdůrazňujeme, že nejzásadnějším pravidlem pro nás, jakožto investory, jsou limity ztrát. Tedy hodnota denní a celkové ztráty, někdy nazývané denním a celkovým stoplossem. Vidíme, že trader Matěj si tato pravidla pohlídal, a to i s velkou rezervou. To považujeme za velmi rozumný přístup, který zajistí, že i v případě, že přijdou zpočátku období ztráty, bude stále dostatečný prostor k tomu, aby se účet zase přehoupl do zisku.

Pan Matěj, který sám sebe považuje za scalpera v krátkých časových rámcích, také evidentně pracoval s velmi pozitivním ukazatelem Risk Reward Ratio (poměr riskované částky a očekávaného zisku). Svědčí o tom poměr úspěšnost obchodů a dosaženého zisku. Úspěšnost obchodů 55,56 % není mimořádně vysoká, ale přesto stačila k dosažení nadprůměrného zisku téměř 50 000 CZK (20 %), což je dvakrát více, než v rámci Výzvy požadujeme, a dokonce 4x více, než požadujeme v přípravné fázi. Výborné RRR je vidět i na křivce vývoje kapitálu, kde poklesy jsou jen pozvolné, kdežto vybírané zisky jsou jasně vidět na prudkých vzestupech.

Obrázek 2 - equity křivka pana Matěje (report z Metatraderu 4)

Obrázek 2 – equity křivka pana Matěje (report z Metatraderu 4)

Disciplínu obchodníka ilustruje také počet obchodních dní, které skončily v zisku. Z 11 obchodních dní je to 10, což svědčí o snaze udržet každý den zisk a nebýt přehnaně chamtivý.

Co pan Matěj doporučuje ostatním obchodníkům? Podle jeho slov je zásadní psychologie a dodržování limitů ztrát. Limity ztrát je podle něj potřeba si hlídat s dostatečnou rezervou, neriskovat a včas ukončit příslušné obchody.

„Jakmile se blíží denní ztráta, je potřeba obchody ukončit a zbytečně neriskovat porušení limitů.“

Panu Matěji držíme nyní palce v Přípravné fázi. Pokud bude i nadále disciplinovaný a rozumný co se týče řízení rizika, rádi ho přivítáme mezi reálnými tradery naší společnosti.

Chceme přivítat i vás! Jak vidíte, stačí dobře řídit riziko, nebýt chamtivý, mít dobře nastavený money management a nemůžete prohrát. To nejhorší, co se může stát v případě špatného období pro váš systém je to, že se nepodaří dosáhnout požadovaného zisku. Taková situace v případě neporušení ostatních pravidel znamená nové kolo Výzvy zdarma.[/sociallocker]