Statistika vyšších high a low

V této analýze zkoumáme, s jakou pravděpodobností došlo k vytvoření vyššího low a proražení high předchozího dne za předpokladu toho, že dva předchozí dny měly vyšší high a vyšší low. Výsledky analýzy: VH – vyšší high VL – vyšší low Za posledních 2451 dní došlo ve 470 případech k tomu, že trh vytvořil dvě po sobě jdoucí vyšší high…

Statistika otevření dle Open drive

Co je to otevření Open Drive: Open-drive je charakteristický tím, že cena se agresivně vydá jedním směrem ihned po otevření. To nám dává jasné varování, že není příliš vhodné vstupovat do proti-trendových signálů. Tento typ otevření nám demonstruje jasnou motivaci kupců či prodejců ovládnout trh ihned ze začátku. Po takovém otevření často vzniká trendový den. Toto je klasická…