Statistika uzavření gapu

V této analýze zkoumáme s jakou pravděpodobností došlo k uzavření gapu mezi dvěma seancemi. Například úterní seance uzavře na ceně 10 200 a středeční seance otevře na ceně 12 230. Tímto nám vzniká gap o velikosti 30 bodů, kterému jsme schopni vypočítat pravděpodobnost na uzavření.

Tato statistika rozlišuje nejenom velikost gapu, ale i místo, kde Dax daný den otevřel vzhledem k předchozímu dni. Místem rozumíme, zda Dax otevřel v rozpětí předchozího dne nebo mimo rozpětí předchozího dne. Tato statistika také rozlišuje, zda Dax otevřel nad cenou uzavření (rostoucí gap) nebo pod cenou uzavření (klesající gap) předchozího dne. Výsledkem je tedy vypočítaná pravděpodobnost pro přesně daný druh gapu.

Video o této statistice

Tabulka analýza gapu má tyto sloupce:

 • Velikost gapu:
  • První číslo ukazuje v absolutní hodnotě rozdíl mezi včerejší cenou uzavření a dnešní cenou otevření v celých bodech.
  • Druhé číslo ukazuje v absolutní hodnotě rozdíl mezi včerejší cenou uzavření a dnešní cenou otevření v celých bodech po zaokrouhlení na celé desítky. Velikost gapu 50 znamená, že bereme v úvahu všechny gapy o velikosti 46 – 54 bodů.
 • Výskyt gapu:
  • Ukazuje, kolikrát se vyskytla daná velikost gapu o velikosti přesně 54 bodů. Z tabulky vidíme, že se tento gap vyskytl za přibližně posledních 1000 dní 2 krát.
  • Ukazuje, kolikrát se vyskytly všechny gapy o velikosti 46 – 54. Z tabulky vidíme, že se tento gap vyskytl za přibližně posledních 1000 dní 21 krát.
 • Uzavření gapu:
  • Ukazuje v procentech pravděpodobnost uzavření gapu. V tomto případě došlo v minulosti k uzavření gapu o velikosti 54 bodů v 0 %. Jinými slovy, z 2 výskytů tohoto gapu nebyl v minulosti uzavřen žádný.
  • Ukazuje v procentech pravděpodobnost uzavření pro zaokrouhlené gapy. V tomto případě došlo v minulosti k uzavření gapů o velikosti 46-54 bodů v 57 %. Jinými slovy, z 21 výskytů tohoto gapu bylo v minulosti uzavřeno 57 %.
 • Status:
  • Gap uzavřen: již došlo k uzavření gapu. Aktuální seance minimálně vyrovnala cenu uzavření předchozí seance.
  • Gap neuzavřen: cena seance stále nezasáhla hodnotu uzavření předchozí seance.

Jak tuto statistiku využít:

Pokud je pravděpodobnost uzavření gapu vysoká, je logické spíše cílit obchody ve směru uzavření gapu a nebo pozdržet své obchody do opačného směru. Rovněž cena uzavření předchozí seance poslouží jako logická hodnota pro stanovení profit targetu.

Ukázka variant klesajícího gapu

Ukázka variant rostoucího gapu