Statistika Průrazu a selháni

V této statistice analyzujeme tržní situaci, kdy Dax otevře v rozpětí předchozího dne a první obchodní hodina uzavře mimo rozpětí předešlého dne. Když takováto situace nastane, počítáme pravděpodobnost pro návrat Daxu do rozpětí předešlého dne.

Kdy tržní statistika Průraz a selhání nastává:

 • Instrument: Dax
 • Časový rámec: 60M
 • První hodinová svíce uzavře nad rozpětím předešlého dne nebo první hodinová svíce uzavře pod rozpětím předešlého dne.

Tato statistika má následující sloupce:

 • Validní:
  • Ano: dnes nastala daná tržní situace. Dax otevřel v rozpětí předešlého dne a první obchodní hodina uzavřela buďto nad high nebo pod low.
  • Ne: dnes daná tržní situace nenastala.
 • Typ:
  • Short: první hodinová svíčka uzavřela pod low předchozího dne.
  • Long: první hodinová svíčka uzavřela nad high předchozího dne.
 • Test ceny:
  • 12 242: v tomto případě značí high předchozího dne, na které můžeme cílit naše obchody. Pokud bychom měli Typ Short, test ceny by označoval Low předchozího dne.
 • Pravděpodobnost:
  • Ukazuje pravděpodobnost s jakou můžeme očekávat návrat do rozpětí předchozího dne.

Využití statistiky:

V případě, že nastane situace, kdy můžeme použít statistiku “Průraz a selhání”, je logičtější neobchodovat ve směru první 1H svíčky. Je spíše vhodné počkat na zpomalení trhu a poté cílit na High předchozího dne. V případě Typu Short je logické po zpomalení trhu cílit obchody na Low předchozího dne.