Predikce rozpětí

V této statistice nejdříve určíme rozpětí první dvou obchodních hodin. Poté, co zjistíme toto rozpětí, najdeme dny, které měly totožné rozpětí prvních dvou hodin a zjistíme jejich celodenní rozpětí. Ve finále pak určíme, které celodenní rozpětí bylo nejčastější.

Video o této statistice

Tato statistika má následující sloupce:

 • Rozpětí:
  • Ukazuje rozpětí, které se vypočte jako rozdíl mezi High a Low prvních dvou obchodních hodin 08:00-09:59.
 • 1.Nejčastejší rozpětí:
  • Ukazuje nejčastější celodenní rozpětí.
 • 2.Nejčastejší rozpětí:
  • Ukazuje 2. nejčastější celodenní rozpětí.
 • 2.Nejčastejší rozpětí:
  • Ukazuje 3. nejčastější celodenní rozpětí.

Interpretaci výsledků a využití:

Jestliže první dvě obchodní hodiny měly na Daxu rozpětí 120 bodů, tak nejčastější celodenní rozpětí je 220 bodů. Druhé nejčastější celodenní rozpětí je 140 bodů a 3. nejčastější rozpětí je 150 bodů.

Tato informativní statistika nám může posloužit k formulaci očekávání. Například v tomto případě, kdy první dvě hodiny měly rozpětí 120 bodů, tak lze očekávat na prvním místě den s rozpětím kolem 220 bodů. Pokud trh po prvních dvou hodinách zpomalí, můžeme spíše očekávat, že rozpětí nebude nadále více rozšířeno, protože další nejčastější rozpětí jsou pouze 140 a 150 bodů.