Statistika otevření dle Open drive

Co je to otevření Open Drive:

Open-drive je charakteristický tím, že cena se agresivně vydá jedním směrem ihned po otevření. To nám dává jasné varování, že není příliš vhodné vstupovat do proti-trendových signálů. Tento typ otevření nám demonstruje jasnou motivaci kupců či prodejců ovládnout trh ihned ze začátku. Po takovém otevření často vzniká trendový den. Toto je klasická definice otevření Open Drive:

  • Open Drive Long: První 30M svíce uzavře na vrcholu, low je blízko open.
  • Open Drive Short: První 30M svíce uzavře na low, high je blízko high.

Více na:

V této analýze zkoumáme, zda trh po otevření Open Drive testuje i opačný extrém. Jde tedy o analýzu zaměřenou na popření definice Open Drive.

Analýza open drive

Výsledky analýzy:

Počet Selhání Selhání %
OD Long 49 30

61%

OD Short 48 33 69%

Využití analýzy:
V případě, že dojde k otevření ve stylu Open Drive, je vhodné mířit na opačný extrém. Jestliže dojde k otevření Open Drive na stranu short, je tedy dobré cílit spíše své obchody na stranu long a zaměřit se na test high této otevírací svíce. Z důvodu toho, že došlo v minulosti k testu vrcholu v 69 % případů.

Analýza open drive – využití