Obchodujeme gap na Daxu

Co je to tedy Gap? Gap představuje mezeru mezi dvěma cenami bez zobchodovaného kontraktu. Pokud není daný instrument dostatečně likvidní, gap nám může vzniknout i v případě prudkého pohybu ceny. Na likvidním DAXu vzniká gap především mezi dvěma seancemi. V takovém případě dojde ke gapu, když cena aktuálního dne otevře na rozdílné ceně, než byla cena uzavření předchozího dne. V této statistice budeme rozlišovat a zkoumat několik variant gapu.

 • Rostoucí gap

Rostoucí gap vzniká, když cena aktuálního dne otevírá nad uzavírací cenou předchozího dne.

 • Klesající gap

Klesající gap naopak vzniká, když cena aktuálního dne otevírá pod uzavírací cenou předchozího dne.

 • Dále budeme rozlišovat, kdy DAX otevíráv rozpětí předchozí dne či mimo rozpětí předchozího dne.

Nyní se už přesuneme k samotné statistice, kde si nejprve interpretujeme všechny informace, které nám tabulka říká. Pokud připravujete statistiku, je klíčové mít k dispozici signifikantní vzorek dat, který reflektuje aktuální tržní období. Příliš dlouhé období může v případě změny tržních podmínek přinést zkreslené výsledky. Naopak příliš krátké období nepostačuje k určení dostatečně konzistentní tržní výhody. V případě analýzy gapu jsme zvolili co nejdelší historii, protože jde dle našeho názoru o neměnnou statistiku. Analýzu gapu jsme testovali na 2608 dnech.

Ukázka tabulky pro výpočet pravděpodobnosti uzavření gapu.

 1. „Velikost gapu“ je jediná buňka k editování. Zde si napíšeme ihned po otevření seance aktuální hodnotu gapu. Všechny ostatní buňky se vyplní samy. K dosažení správných výsledků je důležité převést tuto hodnotu na celé body a případně zaokrouhlit nahoru. Pokud máme gap 9.5 bodu, tak napíšeme do této buňky číslo 10.
 2. Levá část tabulky nám ukazuje hodnoty pro gapy, které se uskutečnily v rozpětí předchozího dne. Pravá část tabulky nám ukazuje hodnoty pro gapy, které se uskutečnily mimo rozpětí předcházejícího dne.
 3. První řádek každé sekce ukazuje kolikrát se vyskytla velikost přesně daného gapu.
 4. Sloupec “Uzavřeno” ukazuje v kolika procentech došlo k uzavření daného gapu. Jestliže je hodnota uzavření 88 %, tak 1 gap o velikosti 31 bodů nebyl z celkových 8 výskytů uzavřen.
 5. Sekce „Rostoucím gap x Klesající gap“ označuje velikosti gapů, které otevřely nad uzavírací cenou předchozího dne. Z důvodu velké volatility DAXu je vhodné sledovat i podobně veliké gapy. Z tohoto důvodu jsme přidali pravděpodobnosti uzavření blízkých hodnot.
 6. Buňka „Průměr“ nám průměruje interval všech blízkých hodnot kolem našeho aktuálního gapu.

Praktický příklad

DAX tento den vytvořil gap o velikosti 35 bodů. Tuto hodnotu zapíšeme do buňky vpravo od nápisu „Velikost gapu“.

Metodika zaznamenání velikosti gapu.

Nejdříve je třeba rozlišit, jestli jde o rostoucí či klesající gap a rovněž také musíme identifikovat, zda jde o otevření uvnitř rozpětí předchozího dne či nikoliv. Z příkladu na obrázku můžeme jasně identifikovat, že jde o:

 • Rostoucí gap.
 • Otevření v rozpětí předchozího dne.

Bude nás proto zajímat tato část tabulky:

Selekce správné části tabulky

Z tabulky vidíme, že rostoucí gap o velikosti 35 bodů otevřený v rozpětí předchozího dne se vyskytl celkem 10x a byl uzavřen v 70 % případů. Průměrná hodnota uzavření v intervalu od 30 bodů do 39 bodů je 73 %.

Jak uzavření gapu obchodovat?

Je třeba zdůraznit, že i když je obecně pravděpodobnost uzavření gapu na DAXu poměrně vysoká, není vhodné tuto statistiku obchodovat slepě. Gap je totiž častokrát uzavřen až v pozdější části dne. Pokud bychom spekulovali na uzavření gapu a pozici otevřeli ihned po otevření trhu, riskujeme, že pozice půjde do velké otevřené ztráty. Z tohoto důvodu je někdy lepší spekulovat na uzavření gapu v případě shody více parametrů. Rovněž může být zajímavým vylepšením vašeho stávajícího systému třeba nebrat signály proti směru uzavření gapu. Toto si můžeme ukázat na následujícím praktickém příkladu:

Ukázka obchodování

Na grafu vidíme, že trh otevřel s poměrně malým gapem o velikosti 14 bodů. Po zapsání této hodnoty do tabulky se dovíme, že přesně takto velký gap se vyskytl 32x a v 75% se uzavřel. Pokud vezmeme v potaz interval blízkých hodnot, pravděpodobnost uzavření se vyšplhá až na 87%. Tuto znalost můžeme využít k omezení dlouhých pozic a soustředit se spíše na krátké obchody. Navíc, čím více se DAX vzdaluje od úrovně uzavření předchozího dne, tím nám roste potenciální zisk.

Kromě správného trade managementu je snad vůbec nejdůležitějším parametrem tradingu správný risk management. Úkolem risk managementu je udržet nás ve hře i další den. Správně nastavený risk management limituje maximální ztrátu:

 • jednoho obchodu,
 • jednoho obchodního dne,
 • celého týdne nebo delších období.

Dobře nastavený risk management nám umožní při tradingu relaxovat, protože víme, že jeden ztrátový obchod nás neohrozí. Lépe se pak soustředíme na perfektní exekuce našeho plánu.