Statistika Normálního den

Tato velmi užitečná statistika stanovuje pravděpodobnost uzavření v určité části rozpětí daného dne za předpokladu toho, že dnešní den je klasifikován jako Normální den.

Normální den je klasifikován takto:

 • Dax prorazí pouze high nebo low Initial Balance (IB). Přičemž IB je rozpětí prvních dvou hodin.

Tato statistika má následující sloupce:

 • Validní:
  • Ano: dnes je statistika platná. Dnešní den je klasifikován jako Normální den.
  • Ne: dnes není statistika platná.
 • Typ:
  • Short: bylo proraženo IB low.
  • Long: bylo proraženo IB high.
 • Cena MID:
  • 12 424. MID je cena, která odpovídá přesné polovině denního rozpětí. Jestliže například je denní rozpětí od ceny 10 000 do ceny 10 200, tak cena MID bude 10 100. V MT4 lze MID znázornit natažením Fibba 0.5.
 • % Uzavření nad / pod mid cenou
  • Zde máme udanou pravděpodobnost s jakou můžeme očekávat uzavření nad MIDem v případě, že máme Normální den Typ Long. V případě, že máme Typ Short je zde uvedena pravděpodobnost, se kterou můžeme očekávat, že uzavřeme pod MIDem.
 • IB cena:
  • Pokud je Typ Short, je zde zmíněna cena IB low.
  • Pokud je Typ Long, je zde zmíněna cena IB high.
 • % Uzavření nad / pod IB cenou:
  • Zde máme udanou pravděpodobnost s jakou můžeme očekávat uzavření nad IB high v případě, že máme Normální den Typ Long. V případě, že máme Typ Short je zde uvedena pravděpodobnost, se kterou můžeme očekávat, že uzavřeme pod IB low.

Využití statistiky:

Pokud nastane situace shortového typu Normální dne, tak je logické vstupovat kolem ceny MIDu a spekulovat na pokles cen, protože máme pravděpodobnost celých 72 %, že uzavřeme pod MIDem a dalších 65 %, že uzavřeme pod IB low.

*Na obrázku je ještě zmíněna statistika, že v pouhých 14 % případů uzavřeme v rozpětí první hodiny, ale tato statistika zatím není implementována do Statistické aplikace.