Statistika lokace uzavření

V této statistice určujeme pravděpodobnost toho, že Dax uzavře v rozpětí předchozího dne nebo mimo rozpětí předchozího dne. Výsledné pravděpodobnosti jsou určeny na bázi výpočtu lokace uzavření a lokace otevření. Princip je takový, že nejprve zjistíme lokaci uzavření předešlého dne a dnešní lokaci otevření, následně najdeme v minulosti dny se stejnými hodnota. Jakmile tyto dny najdeme, zjistíme, jestli tyto dny uzavřeli vně rozpětí předchozího dne nebo mimo rozpětí předchozího dne.

Tato statistika má následující sloupce:

  • Výskyt:
    • Tento sloupec ukazuje výskyt dní, které měly přesnou kombinaci lokace otevření a uzavření.
  • Uzavření v rozpětí:
    • Ukazuje v procentech, v kolika případech trh uzavřel v rozpětí předchozího dne.
  • Uzavření mimo rozpětí:
    • Ukazuje v procentech, v kolika případech trh uzavřel mimo rozpětí předchozího dne.

Interpretace výsledků a využití:

Z tabulky plyne, že totožnou lokaci dnešního otevření a včerejšího uzavření mělo za analyzovaná data celkem 10 dní. Z těchto 10 dní, 2 uzavřely v rozpětí předešlého dne a 8 jich uzavřelo mimo rozpětí předešlého dne. Tudíž můžeme své obchody držet déle a cílit spíše mimo rozpětí předchozího dne.