Statistika jednotlivých denních hodin

V této analýze testujeme rozpětí jednotlivých denních hodin, které následně rozdělujeme do třech klasifikací.

Video o této statistice

Tato statistika má následující sloupce:

 • Čas: ukazuje začátek jednotlivých hodin.
 • Open: otevírací cenu dané hodiny.
 • High: nejvyšší cenu dané hodiny.
 • Low: nejnižší cenu dané hodiny.
 • Close: zavírací cenu dané hodiny.
 • Volume: zobchodovaný objem dané hodiny.
 • Rozpětí: ukazuje rozpětí dané hodiny, které se vypočte jako rozdíl High a Low dané hodiny.
 • Klasifikace:
  • Obvyklá: normální hodnoty rozpětí vyskytující se přibližně z 68 %.
  • Neobvyklá: hodnoty rozpětí se vyskytují pouze z přibližně 27 %. Může jít o hodnoty nízké či naopak vysoké.
  • Extrémní: hodnoty rozpětí vyskytující se přibližně z 5 %.

Na obrázku níže je ukázka klasifikace hodiny od 20:00 do 20:59. Každá jednotlivá hodina má klasifikaci přizpůsobenou svému času.

Interpretace:

Tato statistika má poměrně dobré využití hlavně v případě, kdy je rozpětí klasifikováno jako neobvyklé či extrémní hned z počátku hodiny. Například v 20:30 bude aktuální rozpětí 50 bodů, z klasifikace zjistíme, že se jedná o neobvyklou hodnotu a z této znalosti již můžeme říci, že rozpětí této hodiny již pravděpodobně nebude nadále rozšířeno a bude tedy logičtější směřovat obchody do směru rozpětí.

Klasifikace hodiny od 20:00 do 21:00