Statistika rozpětí

V této analýze testujeme denní rozpětí, které následně rozdělujeme do několika klasifikací.

Video o této statistice

Tabulka analýzy rozpětí má tyto sloupce:

 • Aktuální rozpětí:
  • Rozpětí značí rozdíl mezi nejvyšší denní cenou a nejnižší denní cenou. Pokud nejvyšší denní cena byla například 10200 a nejnižší denní cena 10000, denní rozpětí je 200 bodů. Pro přesnější výpočet jsou hodnoty zaokrouhlené.
 • Klasifikace rozpětí:
  • Normální: normální hodnoty rozpětí vyskytující se přibližně z 68 %.
  • Neobvyklá: hodnoty rozpětí se vyskytují pouze z přibližně 27 %. Může jít o hodnoty nízké či naopak vysoké.
  • Extrémní: hodnoty rozpětí vyskytující se přibližně z 5 %.
 • Nejčastější rozpětí:
  • Statistická hodnota, která ukazuje nejčastější denní rozpětí trhu.
 • Výskyt rozpětí:
  • Procentuálně vyjádřený výskyt rozpětí z celku. Rozpětí o velikosti 120 bodů se vyskytuje z celkového počtu všech rozpětí v 5 % času.

Výsledky analýzy:

Nejčastější denní rozpětí je 100 bodů, normální rozpětí je od 50 do 170 bodů. Neobvyklé rozpětí je od 30 až 40 bodů a od 180 bodů do 300 bodů a extrémní od 310 bodů.

Využití analýzy:

Analýza rozpětí je poměrně mocný nástroj, který lze využít pro logičtější obchodování. Například v případě, že aktuální rozpětí trhu je 70 bodů, můžeme stále očekávat rozšíření rozpětí. Tudíž obchody na rozšíření rozpětí dávají větší smysl než obchody naopak zpět do denního rozpětí. Na druhou stranu, pokud je denní rozpětí již 160 bodů, můžeme spíše očekávat, že již k dalšímu rozšíření rozpětí nedojde. Z tohoto důvodu je logičtější směřovat obchody z extrému zpět do rozpětí.