Statistika reakční aktivity

Reakční aktivita nastává, pokud trh otevírá mimo rozpětí předchozího dne. Cílem této statistiky je zjistit pravděpodobnost, se kterou se Dax navrátí zpět do rozpětí předchozího dne.

Video o této statistice

Tabulka Reakční aktivity má tyto sloupce:

 • Platnost:
  • Platné: Značí, že statistika reakční aktivity je platná pro daný den. Trh otevřel mimo rozpětí předchozího dne.
  • Nedefinováno: Trh otevřel uvnitř rozpětí předchozí seance. Analýza reakční aktivity není pro tento den platná.
 • Velikost RA:
  • Ukazuje v celých bodech a absolutní hodnotě rozdíl mezi včerejším High / Low a dnešní cenou otevření.
 • Výskyt RA:
  • Ukazuje, kolikrát se vyskytla daná velikost reakční aktivity o velikosti 19 bodů.
 • Uzavření RA:
  • Ukazuje v procentech pravděpodobnost návratu do rozpětí předešlého dne. V tomto případě došlo k návratu do rozpětí předešlého dne v 79 % z 24 výskytů.
 • Status:
  • Uzavřeno: Trh se navrátil do rozpětí předešlého dne.
  • Neuzavřeno: Trh dosud netestoval rozpětí předešlého dne.

Interpretace výsledků a využití:

Jestliže trh otevře mimo rozpětí předešlého dne a pravděpodobnost pro návrat do rozpětí předešlého dne je vysoká, vyplatí se spíše cílit své obchody směrem do rozpětí předešlého dne.