Aktuální data

Tato tabulka zobrazuje základní data pro aktuální den.

Tabulka aktuální data má tyto sloupce:

 • Open:
  • Cena otevření daného dne.
 • High:
  • Nejvyšší dosud dosažená cena daného dne.
 • Low:
  • Nejnižší dosud dosažená cena daného dne.
 • Aktuální cena:
  • Aktuální tržní cena daného instrumentu. Uvedená hodnota v tomto sloupci se může od skutečné aktuální tržní ceny lišit v návaznosti na periodě aktualizace, která je 5 min.