Agresivní svíčka

V této statistice analyzujeme tvz. agresivní svíčku. Jde o takovou svíčku, kde bylo velmi výrazné přesvědčení kupců nebo prodejců od samého open. Analyzujeme svíčku na tomto grafu:

 • Instrument: Dax
 • Časový rámec: 30 M graf
 • První svíce na Daxu: 08:00 – 08:30

Charakteristika agresivní long svíčky, přičemž platí High = 100 %, Low = 0 %:

 • Open v 0 % – 10 % celého rozpětí svíčky.
 • Close v horních 90 %–100 % celého rozpětí svíčky.

Charakteristika agresivní short svíčky, přičemž opět platí High = 100 %, Low = 0 %:

 • Open v 90 % – 100 % celého rozpětí svíčky.
 • Close v dolních 0 % – 10 % celého rozpětí svíčky.

Jakmile agresivní svíčka nastane tak se ptáme, jaké ja pravděpodobnost, že budeme testovat opačný extrém než byl směr agresivní svíčky. Jestliže jsme měli agresivní shortovou svíčku, tak se ptáme v kolika % případů jsme následně testovali vrchol této agresivní shortové svíčky.

 

Tato statistika má následující sloupce:

 • Validní:
  • Ano: dnes nastala agresivní svíčka.
  • Ne: dnes nenastala agresivní svíčka. V tomto případě budou všechny další sloupce prázdné.
 • Typ:
  • Short: klesající agresivní svíčka.
  • Long: rostoucí agresivní svíčka.
 • Test ceny
  • 12 179 : symbolizuje High shortové svíčky, na které můžeme cílit obchody. V případě Typu Long, by zde byla zmíněna cena Low první 30 minutové svíčky, na které bychom mohli cílit naše obchody.
 • Pravděpodobnost testu
  • V procentech znázorněná pravděpodobnost s jakou v minulosti došlo k testu ceny zmíněné v předešlém sloupci.

Využití statistiky:

Pokud nastane agresivní svíčka, je logičtější neobchodovat ve směru této agresivní svíčky, ale čekat na zpomalení a pak následně cílit na Low agresivní rostoucí svíčky (na obrázku) nebo pokud nastane agresivní klesající svíčka, tak se vyplatí spíše cílit na high této agresivní klesající svíčky.

Agresivní svíčka