Proč sledujeme otevřené ztráty?

Na následujícím příkladu si ukážeme, proč je pro investory tak důležité sledovat otevřené ztráty. Tento obchodník nikdy nepřekročil na uzavřených pozicích (balance křivka) maximální celkovou ztrátu a posledním obchodem dokonce splnil námi požadovaný zisk. Můžeme říci, že tento obchodník má například trendový systém, kdy čeká na break-out. Tyto obchodní systémy jsou častokrát typické tím, že mají mnoho menších ztrát, ale pak případné zisky jsou opravdu vysoké. Pokud bychom nesledovali otevřené ztráty, mohli bychom tuto Výzvu pokládat za splněnou a obchodník by postoupil do Přípravné fáze.

Když se však koukneme na otevřené ztráty zjistíme velmi zajímavou věc. Tento obchodník byl na otevřené ztrátě celých 93,8 % účtu. Jeho ztráta dělala 938 457 Kč na 1 000 000 Kč Výzvě. V jeden okamžik byl tedy majetek obchodníka pouhých 61 543 Kč z jednoho rovného milionu.

Častokrát se setkáváme s tím, že začínající obchodník namítá, že věděl, že se trh otočí, tak proč je jeho Výzva brána jako porušená. Doufáme, že z tohoto článku jasně plyne, že žadný investor nikdy nesleduje balance křivku, která zobrazuje uzavřené pozice, ale svůj aktuální majetek neboli equity křivku.

Z tohoto důvodu také nebere v úvahu výpisy z MetaTradedu, Myfxbooku a dalších, protože nezobrazují průběh equity křivky.