Proč je obchodování na burze tak těžké?

Na většině portálech o obchodování se dočtete, že si stačí zakoupit obchodní systém či se zúčastnit víkendového školení a do konce života máte vystaráno. Jestliže daný školitel nabízí kvalitní systém, tak by teoreticky při správné replikaci systému, neměl být problém posléze na trzích vydělávat. Vzhledem k tomu, že drtivá většina obchodníků však nejezdí v Maserati, tak kde je problém?

Zkušenější obchodníci se povětšinou shodnou na tom, že největší problém není v obchodním přístupu, ale v jejich psychologii. Zkrátka nemají disciplínu dělat to, co si předsevzali. V tomto článku si rozebereme, proč je trading pro nás, jako pro lidské bytosti tak těžký.

Naše mysl je naprogramovaná fungovat v módu příčiny a následku

Již od útlého věku jsme zvyklí, že určitá akce vyvolá zpětnou reakci, na kterou povětšinou nemusíme dlouho čekat. Například pokud se naučíme na test, očekáváme dobrou známku nebo pokud si koupíme lístek na autobus, očekáváme, že nás autobus sveze. Jak je to v obchodování? V obchodování přímá úměra mezi počtem hodin strávených studiem, samotným obchodováním a vydělanými penězi není. Podvědomě očekáváme, že když studiem a samotným obchodováním mnohdy trávíme i mnoho hodin denně, zisky se musí dostavit takřka sami. Když zisky nepřicházejí, zbytečně začínáme pociťovat frustraci.

Odpor k neznámu

V běžném životě můžeme říci, že některé věci víme. Například víme, že 2+2=4, toto je pravda, která se v čase nemění. Oproti tomu na trzích žádný okamžik není stejný, přitom většina obchodních systémů spoléhá na vzory, které se udály v minulosti. Obchodníci, kteří svými obchodními rozhodnutími dané cenové vzory vytvořili, již nikdy nebudou obchodovat ve stejné sestavě se stejnými rozhodnutími. Trhy jsou tedy neuvěřitelně proměnlivé prostředí, kde za žádných okolností nikdy nemůžeme s jistotou vědět, kam trh půjde. Přitom se neustále snažíme na trhy aplikovat z minulosti získané cenové vzory. Ve výsledku na tom není nic špatného, ale je třeba vždy počítat s tím, že historické chování trhu nemusí mít absolutně žádnou návaznost na aktuální tržní akci.

Naše podvědomí

Naše mysl se skládá z vědomí a podvědomí, z čehož přibližně 10 % patří vědomí a 90 % naší osobnosti tvoří podvědomí. Vědomí zajišťuje úkony, které vykonáváme vědomě. U mužské populace je to maximálně jeden úkon pro daný okamžik. Na druhou stranu podvědomí za nás zajišťuje obrovské množství úkonů, které nevykonáváme vědomě. Může jít o úkony zcela základní nebo i o postupem času naučené chování, které jsme před časem vykonávali vědomě. Určitě to znáte, jdete po městě a máte důležitý telefonát, na který se musíte vědomě soustředit. Podvědomí za nás mezitím zajišťuje chůzi, vyhýbání se ostatním lidem, počkání na přechodu, orientaci a ostatních x věcí. Po ukončení telefonátu si ani ušlou cestu kolikrát nevybavíme.

Prvořadým úkolem podvědomí je ochrana našeho blaha. Špatné na tom je, že nás podvědomí chrání i při obchodování. Jakmile uvedu pár příkladů, bude to vše hned jasné.

  • Předčasné ukončení pozice – jestliže nám obchodování přináší stres, tak podvědomí nechce nic jiného než nás toho stresu zbavit. Proto nás tlačí do výstupu z pozice.
  • Zmrznutí před vstupem – podvědomí chce eliminovat stresovou situaci, proto nás nutí nevstupovat.
  • Bereme malé zisky – jakékoliv kladné číslo u obchodního výsledku, představuje radost. Zároveň podvědomí nechce, aby se toto kladné číslo nedej bože změnilo na číslo záporné.

Síla podvědomí je obrovská, můžeme si klidně celý týden říkat, že nebudeme posouvat předčasně stop loss, ale jakmile přijde na věc, stejnou chybu opět uděláme. Přitom samotný akt posunu stop lossu se kolikrát stane zcela automaticky.

Když se nad tím zamyslíme, tak podvědomí a samotný obchodník chce to samé – zisky, ale cesta k ziskům vede přes situace, které se podvědomí snaží zcela eliminovat.

Závěrem článku bohužel není jasný plán, jak donutit podvědomí spolupracovat. Myslím si, že ani žádný takový návod neexistuje. Jednou z cest zmírnění vlivu podvědomí může být začít obchodovat po malých krůčcích s dostačeným kapitálem a velikostmi pozic, které nám nezpůsobí stres.

A co dělá problém v obchodování vám? Co vám pomohlo? Napište nám o tom. Kromě utřídění myšlenek, možné pomoci spolu-obchodníkům od nás dostanete i slevu na Výzvu.