Maximální denní ztráta: pozor na toto pravidlo!

Pravidlo denní ztráty nebo také denního stoplossu chrání obchodníkův kapitál před rychlými ztrátami, ale také před přeobchodováním a bojováním proti trhu. V případě určité velikosti ztráty donutí obchodníka přestat daný den s obchodováním.

Pravidlo lze snadno zajistit vhodným nastavením příkazů stoploss, které při dosažení daného limitu denní ztráty ukončí pozice. Ideálně by si obchodník měl dát před tímto limitem ještě menší rezervu pro případ špatného vyplnění příkazu. Pokud je tedy v případě Výzvy 250 velikost denní ztráty 12 500 CZK, je lepší počítat třeba s 12 000 CZK. Záleží samozřejmě také na objemech obchodovaných pozic.

Přestože dodržení tohoto pravidla nezávisí na vývoji trhů a lze si jej bez problému ohlídat, na rozdíl například od požadovaného profitu, jedná se o pravidlo nejporušovanější. Často se setkáváme i se špatnou interpretací nebo nepochopením tohoto pravidla. Tento článek má za úkol vnést do denní ztráty jasno.

Denní stoploss obchodníka musí být dle našich podmínek nastavený maximálně na 5, respektive 10 % (v případě verze Aggressive) za den. Pravidlo znamená, že v žádném okamžiku jednoho dne dle SE(L)Č nesmí ztráta z pozic toho dne uzavřených v součtu s aktuální otevřenou ztrátou přesáhnout požadovanou míru denního stoplossu. Vzorcem:

Limit denní ztráty = suma výsledků pozic toho dne uzavřených + aktuální otevřený profit/ztráta

V případě Výzvy 250 činí limit denní ztráty 12 500 CZK. Pokud tedy v jeden den ztratíte na uzavřených pozicích např. 10 000 CZK, váš účet ten den již nesmí poklesnout o více než 2 500 CZK. Nesmí ale být ani -2 500 CZK na otevřených pozicích. A naopak, pokud v jeden den vyděláte 10 000 CZK, pak si ten den můžete dovolit pokles účtu třeba o 20 000 Kč. Ještě jednou pro jistotu připomínáme, že se do denního stoplossu započítávají i otevřené pozice. Pokud jste tedy například na uzavřených pozicích v jeden den prodělali 12 000 CZK a posléze otevřete obchod, který půjde do ztráty 700 CZK, ale nakonec skončí v zisku, pak je bohužel již pozdě. V určitý okamžik totiž tvořila vaše denní ztráta 12 700 Kč, což přesahuje hodnotu denního stoplossu.

Pozor na obnovení denní ztráty o půlnoci! Pokud daný den vyděláte třeba 10 000 CZK a následně se dostanete do otevřené ztráty 20 000 CZK, je vše v pořádku. Jakmile ovšem odbije půlnoc, již nemáte k dobru 10 000 CZK z předchozího dne a otevřená ztráta 20 000 CZK znamená porušení denní ztráty.

Výše maximální ztráty poskytuje obchodníkovi dostatečný prostor pro obchodování a investorovi zaručuje jasně definované denní riziko. Obchodník i investor mají díky tomuto pravidlu zaručeno, že účet za jediný den nepoklesne pod tuto hranici. Právě proto jsou do pravidla započítány i otevřené ztráty. Je potřeba si uvědomit, že otevřená ztráta by mohla být uzavřena ve chvíli, kdy v součtu s uzavřenými pozicemi toho dne převyšuje limit, čímž by účel tohoto pravidla, tedy nedovolit pokles zůstatku účtu o více než stanovený limit za den, pozbyl smyslu.