Jak logicky na Stop loss?

Určení velikosti příkazu Stop loss je jedním z nejdůležitějších parametrů, které si musí obchodník stanovit. Elegantní možností, jak si velikost SL odůvodnit, je využití harmonických rotací (swingů) trhu. Každý trh má rozpětí, ve kterém se normálně pohybuje, a právě toto rozpětí budeme v dnešním článku analyzovat. Rotace trhu můžeme změřit pomocí indikátoru ZigZag na časovém rámci, který využíváme k obchodování. Pokud vstupujeme do pozice z 5 minutového časového rámce, měříme velikost swingů na tomto time frame.

Ukázka indikátoru ZigZag na trhu S&P 500

Ukázka indikátoru ZigZag na trhu S&P 500

Data z indikátoru ZigZag si vyexportujeme do Excelu a postupnými úpravami získáme informaci, kolikrát se daný swing vyskytoval ve zkoumaném časovém intervalu. Frekvence jednotlivých swingů sečteme a vypočteme první a druhou směrodatnou odchylku. Výsledně získáme údaje o tom, jaká rotace je dle Gaussova (normálního) rozdělení považována za normální, a také zjistíme, která rotace není tak častá. Pomocí Gaussovy křivky si ukážeme celý myšlenkový proces.

The Bell Curve

Gaussova křivka

Gaussova křivka nám ukazuje hodnotu první směrodatné odchylky, která je rovna 68.27% (sečteny obě zelené části). Rotace, které se vyskytují ze 68.27%, jsou považovány za normální. Druhá směrodatná odchylka obsahuje již první směrodatnou odchylku a říká nám, které rotace se vyskytují v 95.45%.

Výsledná analýza vypadá v Excelu takto:

Analýza Harmonických rotací trhu EUR/USD na 1000vol grafu.

Analýza Harmonických rotací trhu EUR/USD na 1000 volume grafu.

Informace, které z analýzy získáme, jsou následující:

  • Nejčastější rotace (swing) na trhu EUR/USD v seanci od 9:00-22:15 na přibližně jednominutovém grafu je 8 pipů. Tato rotace se v analyzovaném období vyskytla 2518 krát.
  • Rotace do 15 pipů jsou považovány jako normální a vyskytují se v 68,27%.
  • Rotace od 16 pipů do 29 pipů se vyskytují pouze z 31.73% (100%-68.27%).
  • Rotace od 30 pipů výše se vyskytují pouze ze  4.55% (100%-95.45%).

Jaký je logický závěr?

Pokud si stanovíme náš StopLoss na 8 pipů při obchodování EUR/USD a naše vstupy nejsou naprosto přesné, tak máme vyšší pravděpodobnost, že naše pozice bude zbytečně uzavřena na normální rotaci trhu. Na druhou stranu, pokud si StopLoss stanovíme na hodnotu 16 pipů, což je první hodnota mimo normální rotaci, máme vyšší pravděpodobnost, že bychom mohli nechtěný pohyb ustát.