Plán navyšování kapitálu

Získání Fundovaného účtu neznamená, že spolupráce mezi obchodníkem a naším projektem se nebude dále vyvíjet. Právě naopak. Na této stránce uvidíte, jakým principem dochází k navyšování kapitálu. Vyšší kapitál umožní obchodníkovi obchodovat vyšší pozice, podstupovat vyšší riziko a dosahovat vyšších profitů. Nezapomínejte, náš projekt má stejný cíl jako vy.

Fundovaný účet má tato pravidla, která zůstanou stále stejná:

 • Typ Výzvy
 • Minimálni počet dní
 • Maximální denní ztráta
 • Maximální celková ztráta
 • Standard
 • 10
 • 5 % počátečního kapitálu
 • 10 % počátečního kapitálu
 • Aggressive
 • 10
 • 10 % počátečního kapitálu
 • 20 % počátečního kapitálu

Navyšování kapitálu probíhá ve čtyřměsíčních cyklech. Pro navýšení kapitálu musí obchodník za 4 po sobě jdoucí měsíce dosáhnout zhodnocení alespoň 10 % (tedy průměrně alespoň 2,5 % měsíčně). Zároveň musí být alespoň 2 z těchto 4 měsíců ziskové. Pokud toto obchodník splní, navýšíme počáteční kapitál o 25 %. Spolu s tím se tedy změní i základ pro výpočet limitů ztrát a uvolní se risk parametry. Za další 4 měsíce, kdy obchodník splní podmínky zhodnocení a poměru ziskových měsíců, dostane možnost navýšit kapitál o dalších 25 % počátečního kapitálu. Navyšování kapitálu nemá horní limit.

Následující tabulka ukazuje ideální případ, jak by se mohl obchodníkův kapitál a risk parametry vyvíjet, pokud by uspěl ve Výzvě 1 000 000 CZK se standardními risk parametry a plnil by podmínky pro navyšování kapitálu:

 • Uplynulý čas
 • 0 měsíců
 • 4 měsíce
 • 8 měsíců
 • 12 měsíců
 • 16 měsíců
 • Kapitál
 • 1 000 000 CZK
 • 1 250 000 CZK
 • 1 500 000 CZK
 • 1 750 000 CZK
 • 2 000 000 CZK
 • Maximální denní ztráta
 • 50 000 CZK
 • 62 500 CZK
 • 75 000 CZK
 • 87 500 CZK
 • 100 000 CZK
 • Maximální celková ztráta
 • 100 000 CZK
 • 125 000 CZK
 • 150 000 CZK
 • 175 000 CZK
 • 200 000 CZK

Jak je vidět, již po roce a čtvrt bude mít obchodník k dispozici dvojnásobný kapitál a dvojnásobné limity ztrát (to platí pro jakýkoliv výchozí kapitál). Věříme, že tato služba bude obchodníky motivovat ke konzistentním výsledkům a dlouhodobé loajalitě.