Konkrétní vstupy – ZU Statistický obchodní systém

Náš ZU Statistický systém nám dává přesnou informaci, kdy vstupovat. Nicméně, kde přesně vstupovat, to už je zcela na obchodníkovi samotném a je tomu tak dobře. Každý jsme jiný, každému jde lépe něco jiného. I pokud bych zde napsal přesné vstupy, drtivá většina z vás si systém přizpůsobí sama sobě. V následujících řádcích si ukážeme možné způsoby hledání přesného načasování vstupů.

Pro zopakování:

  • Jakmile se vytvoří impulsivní swing, spekulujeme na jeho proražení, protože ze 70 % lze očekávat pokračování.
  • Vstupy je ideální časovat do MIDu swingu, protože 81 % pokračování se děje do výraznějšího proražení MIDu.

Tento systém se nabízí obchodovat přes Price Action. Pojďme si ukázat náměty na vstupy.

  • Vstup probíhá tím stylem, že počkáme na formulaci impulsivního swingu.
  • Vstupujeme na Price Action úrovni.
  • SL za MIDem swingu.
  • PT na low/high swingu.
  • Čím více impulsivních swingů zobchodujete, tím spíše se dostanete na hladinu úspěšnosti 70 %. Pokud máte tržní výhodu, nebojte se ji využít!

Ukázky jednotlivých vstupů:

Prvořadým cílem každého obchodníka je kontrola rizika. Jestli dostaneme signál ke vstupu, který nabízí vhodné RRR, je rovněž vhodné ho brát. Na obrázku níže je ukázka vstupu, kdy se trh dostal za MID impulsivního swingu. Primárně vstupujeme do obchodů kolem MIDu, protože tyto obchody nabízí dobrý RRR. Pokud se trh dostane za MID a začne zpomalovat, tak je tento obchod rovněž vhodný ke spekulaci.

V dalším článku se budeme věnovat vhodnému position sizingu pro tento systém.