Metodika vstupů díl 1 – ZU Statistický obchodní systém

V tomto článku si ukážeme, jakým způsobem jsou definovány vstupy do obchodů v našem ZU Statistickém systému. Celým úkolem tohoto systému je vstupovat do obchodů pouze, když máme v trhu statistickou výhodu nebo tvz. „edge“.

Jádrem systému je náš indikátor ZU ZigZag, který měří jednotlivé swingy, které jsme zanalyzovali a zařadili do dvou kategorií. Indikátor ZU ZigZag vypadá v platformě takto:

Měření jednotlivých swingů probíhá vždy od korekce ke korekci, přičemž velikost minimální korekce nastavujeme v indikátoru ZU ZigZag. Na obrázku můžete vidět, že hodnota minimální korekce je nastavena na hodnotu 100 pipů. To znamená, že jakmile trh udělá korekci větší než 100 pipů, tak se začne počítat nový swing. Uvedu dva příklady:

  • Trh jde nahoru a velikost rostoucího swingu je například 210 pipů, přijde klesající korekce o velikosti 80 pipů a trh následně pokračuje opět nahoru. V tomto případě k resetu swingu nedojde, protože minimální hodnota korekce je nastavená na hodnotu 100 pipů.
  • Trh jde nahoru a velikost rostoucího swingu je například 210 pipů, jakmile přijde klesající korekce, která je větší než 100 pipů, tak hodnota rostoucího swingu se ukončí na hodnotě 210 pipů a začne se počítat klesající swing od hodnoty 100 pipů. Jakmile nastane rostoucí korekce větší než 100 pipů, tak se ukončí klesající korekce a začnete se počítat rostoucí korekce.

ZU ZigZag indikátor nastavení:

  • Rotace: nastavení minimální rotace, po které dojde ke změně swingu z rostoucího na klesající swing či naopak.
  • Pips: Ukazuje velikost swingu.
  • Čas: ukazuje čas trvání daného swingu v sekundách.
  •  Svíčky: Ukazuje počet svíček v daném swingu.
  • Objem: Ukazuje objem zobchodovaný v daném swingu.
  • ZU ZigZag indikátor stáhnete ve vaší klientské sekci v záložce “Ke stažení”.

Tyto další proměnné jsou velice důležité pro formulování dalších analýz a dalších potenciálních vstupních patternů. V tomto obchodním systému si ukážeme vstupy na základě analýzy velikosti swingu.

Výše jsem zmínil, že jsme swingy rozdělili do dvou kategorií. První kategorie jsou normální swingy, to jsou swingy, které se vyskytují v 68 % času. Další kategorie jsou impulsivní swingy, to jsou swingy, které se vyskytují pouze v 32 % času. Níže vidíte histogram, kde normální swingy jsou definovány od 9 bodů do 21 bodů a impulsivní swingy jsou dle této metodiky od 22 bodů a více. Právě impulsivní swingy jsou základním stavebním kamenem tohoto systému.