Tunelová metoda krok za krokem

Krok 1

Otevřete hodinový (H1) graf na jakémkoliv měnovém páru, který vás zajímá. Nezáleží na tom, jestli čárový nebo svícový graf. Vložte následující 3 indikátory: 1) EMA (exponenciální klouzavý průměr) s periodou 169, 2) EMA s periodou 144 a konečně 3) EMA s periodou 12.

EMA 144 a 169 spolu vytvoří to, čemu říkám tunel. EMA 12 je velice důležitý filtr, který budete také potřebovat. O něm pojednám více v kapitole o filtrech.

Krok 2

Zapamatujte si nebo napište a dejte vedle obrazovky následující fibonacciho číselnou řadu: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. Za účelem tradingu nás zajímají především 55, 89, 144, 233 a 377. Vložte do grafu tyto úrovně základního tunelu. Provedete to tak, že kliknete na jeden z klouzavých průměrů pravým tlačítkem a zvolíte vlastnosti. V otevřeném okně na kartě Úrovně vložíte příslušné úrovně dle obrázku. Pozor ale, u párů s pěti desetinnými místy je potřeba hodnoty vynásobit deseti, neboť systém byl tvořen pro páry se čtyřmi desetinnými místy.

Krok 3

Počkejte, až trh dojde do tunelu. Jakmile cena prorazí horní stranu, jděte long. Jakmile prorazí spodní stranu, jděte short.

Krok 4

Stoplossy a reverzní příkazy umístěte na opačnou stranu tunelu.

Krok 5

Pokud jde trh vaším směrem, berte si postupně částečné profity na fibonacciho úrovních. S poslední částí počkejte na uzavření, dokud se neobjeví jedna z následujících podmínek: 1) Trh zasáhne poslední fibinacciho úroveň (377 pips) nebo 2) trh nakonec dojde zpět do tunelu a protne jeho opačnou stranu.

Příklad: GBP/USD se obchoduje za 1,85. EMA 144 je na ceně 1,8494, EMA 169 je na 1,8512. Trh prorazí 1,8494, a tak jdete short za 1,8492. Stoploss a opačný limitní příkaz je na 1,8512. V následujících hodinách se trh vydá dolů. 40 minut po umístění příkazu je Cable na 1,844. Pro účely výpočtu můžete použít buď hranici tunelu nebo jeho medián. Emy jsou pořád stejné, takže když použijete medián, 55 od 1,8503 je 1,8448, kde byste měli vybrat část pozice. Po zbytek dne je trh klidný. Stoploss můžete posunout níž nebo nechat na hranici tunelu. Teď čekáte, až bude cena 89 pipů od průměrů. Po pár dnech je Cable na 1,83 a medián průměrů je 1,841 (1,84 – 1,842). Měli byste být venku s další částí pozice za 1,8321. Trh se zde zastaví a za další dvě hodiny vyletí na 1,8535. Zbývající short pozice je pokryta na horní straně tunelu, tedy 1,842 a vy jste nyní long rovněž z této ceny. Na částečné profity čekáte na 1,8475 a 1,8509.

To byl poměrně typický příklad.

Pokud byste zůstali u tohoto jednoduchého modelu, váš účet by mohl v průběhu času slušně růst. Las Vegas bylo vybudováno na mnohem menších procentech ve prospěch casin.

Pokud jste na to ještě nepřišli, tento model ukončuje vaše ztráty velice rychle. Nemůžete ztratit příliš mnoho na jedinou pozici. Na druhé straně ale můžete vzít rychlý profit už na 55. úrovni, což uspokojí vašeho vnitřního skalpera, a zároveň jste si zajistili dobrou pozici na větší profity, když trh půjde dál vaším směrem. Necháváte tedy profity běžet.

Achillovou patou modelu je případ, kdy trh osciluje kolem tunelu a dává vám několik malých ztrát po sobě. Jak toto vyřešit nastíním v kapitole o filtrech.

To je vše. Takový je model. Velice jednoduchý a snadno zapamatovatelný. Má všechno, co parketový obchodník chce od svého modelu, vyjma rychlých 2pipových skalpů, které ale beztak dělat nemůžete. Ztráty zavírat, profity nechat běžet. I když je princip jednoduchý, myšlenka za tím vším je složitější. Pobavme se o ní.