Backtesting v MetaTraderu 4 metodou Replay

Ať už začínající nebo pokročilý obchodník potřebuje otestovat nově postavený obchodní systém, nebo vyzkoušet různé způsoby money managementu a řízení rizika, využije tzv. Backtesting. Backtesting neboli zpětné testování je testování obchodní strategie na historických datech. Jedná se o zaznamenávání obchodních pozic vygenerovaných dle námi používaného obchodního systému či strategie. Největším přínosem backtestingu jsou výsledné statistiky, které nám ukáží, zdali je obchodní systém úspěšný, či jak ho můžeme optimalizovat k lepším výsledkům.

Úskalí backtestingu

Mezi hlavní nedostatky zpětného testování obchodních strategií patří zejména časová náročnost a neodstranitelná subjektivita tradera. Základní metodou backtestingu je zpětné nahlížení do grafů a zaznamenávání obchodních pozic. Při tomto způsobu ovšem vidíme i výsledek obchodní pozice. Ikdyž se snažíme výsledky backtestingu dělat co nejpoctivěji, většina z nás naši mysl nedokáže překonat, a často tak lépe vyhledáváme ziskové signály a ty ztrátové signály opomíjíme. To je stěžejní problém, proč jsou výsledné statistiky obchodního systému v testovaném historickém období odlišné od reálných výsledků. Ačkoliv nechceme klamat sami sebe, lidská mysl lépe vidí ziskové obchody oproti těm ztrátovým. Ovlivnění naší mysli výsledkem obchodní pozice můžeme eliminovat několika různými metodami backtestingu.

Metoda Krok za krokem

Jako základní metoda backtestingu v MT4 je uváděna tzv. metoda “krok za krokem”, kdy pomocí klávesy F12 postupujete na grafu svíčku po svíčce krok za krokem. Díky této metodě nevidíme výsledek případné obchodní pozice, a tak můžeme eliminovat subjektivitu z testovaného období. Nevýhodou této metody je však limitované množství informací, která nám poskytuje. Použitím této metody vidíme pouze celé obchodní svíce na grafu, ale nevidíme, jak se daná svíce tvořila, co se doopravdy v trhu dělo. Tento problém můžeme odstranit využitím další metody, kterou preferujeme.

krok-za-krokem-mt4

Metoda Market Replay

Dnešní profesionální obchodní platformy, které jsou často zpoplatněné nemalým poplatkem, nabízí funkci tzv. Market Replay, neboli přehrátí trhu ze záznamu. Využitím této funkce můžeme “spustit” vybraný obchodní instrument v historickém období právě tak, jako by se daný trh obchodoval dnes. Tímto způsobem získáváme maximum informací. Nevidíme pouze vytvořené obchodní svíce, ale naopak i jejich tvorbu, rychlost trhu a jeho volatilitu. Pokud používáte oblíbenou obchodní platformu MetaTrader 4, víte, že ve standardní verzi tuto funkci nenabízí. My vám dnes ukážeme, jak o tuto funkci MT4 rozšířit.

Market Replay v MetaTraderu 4

Do MT4 lze funkci Market Replay vložit pomocí obchodní strategie FX Blue Trading Simulator v2 od společnosti FX Blue. Tato strategie je zdarma ke stažení po registraci účtu zde. Nelekněte se názvu obchodní strategie. Je to obchodní strategie využitelná pouze pro Tester strategií, což je nativní funkce MT4 pro testování obchodních strategií. Výhodou tohoto doplňku je kompletní přehledná dokumentace a jednoduché používání.

Při použití trading simulátoru se vám na grafu objeví vstupní pokyny Buy, Sell a vy tak můžete obchodovat jako při reálně běžící obchodní seancí. Výhodou je možnost zvýšení rychlosti přehrávání dat, můžete tedy zbacktestovat celou obchodní seanci ve zrychleném tempu třeba již za 60 minut.

Instalace simulátoru je velmi jednoduchá. Poskytovatel FX Blue nabízí instalační .exe soubor, který ve vašem počítači vyhledá veškeré kopie platformy MT4 a dá vám na výběr, do které platformy strategii nainstalovat. Po restartu platformy se trading simulátor objeví mezi ostatními obchodními strategiemi ve vaší platformě.

instalace1

Použití trading simulátoru

  1. Zapněte Tester strategií.
  2. Zvolte jako obchodní strategii FX Blue Trading Simulator v2.
  3. Zvolte parametry vašeho testovaného období a trhu.
  4. Nezapomeňte zaškrtnout “Vizuální zobrazování”.
  5. Klikněte na tlačítko “Začátek”.
  6. Vyplňte údaje vašeho účtu na FX Blue.
  7. Nyní je simulátor připraven. Nastavte si své grafy a indikátory podle potřeby.
  8. Klikněte na tlačítlo “>>” a spusťte tak simulátor.

backtest