Významnost extrémů

Při analýze trhu je vhodným pomocníkem pro určení pravděpodobností budoucích směrových pohybů hodnocení významnosti extrémů. Hodnotí se jak extrémy dlouhodobé např. na kompozitních profilech nebo třeba extrémy poslední seance. K hodnocení nabízejí vodítka jak Market Profile, tak navazující teorie tržní aukce. V tomto článku si ukážeme, jak se na extrémy dívají tyto koncepty.

Market Profile si všímá jednopísmenných výběžků na TPO profilu. Tyto výběžky jsou považovány za stopy po významných reakčních obchodnícíchjiného časového rámce. Naznačují totiž, že v minulosti danou cenovou oblast kupci respektive prodejci považovali za mimořádně výhodnou a této nabídky využili, čímž cenu relativně rychle vrátili zpět do rozpětí. Předpokladem potom je, že pokud takové ceny byly mimořádně výhodné, bude tomu tak i v budoucnu, dokud se výrazně nezmění tržní sentiment. Klíčové je sledování tržní aktivity, až se cena opět přiblíží k takovému výběžku. Čím delší takový výběžek je, tím silnější přesvědčení reakčních obchodníků vedlo k jeho tvorbě.

Významnost H_L

TPO profily jsou ale jak známo produktem času, což s sebou nese některé nepraktické aspekty. Například v praxi však může nastat situace, že v okamžiku tvorby výběžku se změní časová perioda, a tak se bude skládat ze dvou písmen, přestože kdyby vznikal o něco dříve/déle, byl by z něj klasický jednopísmenný výběžek. Tyto nedostatky řeší objemové profily.

Současně s TPO profily je vhodné sledovat také množství zobchodovaných kontraktů na příslušných high nebo low. Při posuzování významnosti extrémů se hodnotí jejich délka na TPO profilu a právě množství zobchodovaných kontraktů na objemovém profilu v této oblasti. Tyto charakteristiky odpovídají rychlosti a míře přesvědčení, s jakou účastníci trhu využili cen nabídnutých trhem.

Extrémy s vysokým objemem obchodů značí vysoký zájem o tyto ceny ze strany kupců i prodejců a z toho důvodu jsou považovány za „slabé“. Jinými slovy je zde vysoká pravděpodobnost, že trh nebude mít problém tuto cenu v budoucnosti překonat, protože ceny na extrému již jednou byly širokým okruhem obchodníků akceptovány a je nad nimi prostor pro nové neférové high. Naopak „silné“ extrémy se vyznačují nízkým objemem obchodů, což značí, že byly dříve využity jako ceny velice výhodné a přilákaly reakční obchodníky. Až se příště k těmto cenám trh přiblíží, pak pokud se výrazně nezměnil tržní sentiment, je pravděpodobné, že budou opět považovány za příliš nízké nebo vysoké a odmítnuty. Pozice těchto extrémů vzhledem k ceně či hodnotě dává dobrou informaci o jejich vnímání obchodníky z jiných časových rámců.

Výběžky