Úvod do teorie aukce

Teorie Aukce

V angličtině Market Auction Theory reprezentuje jeden z mnoha diskrečních systémů. Na úvod je důležité konkretizovat, že hlavní účel trhu je zajistit co nejsnazší průběh obchodu a zároveň maximalizovat objem obchodů. Pokud je toto splněno, lze charakterizovat trh jako vyvážený. Oproti jiným strategiím využívá market aukce růstu ceny jako možnost prodeje a pád ceny jako možnost nákupu. Neznamená to však, že trader vstupuje proti silnému trendu, spíše vyčkává, dokud se cena nestane příliš levná či drahá. Takovéto chápání ceny je pravděpodobně hlavní rozdíl oproti jiným strategiím.

uvod_aukce_1

 

Teorie aukce zakládá své obchody na bázi toho, že cena se z 80 % pohybuje kolem své férové ceny a ve 20 % tuto férovou cenu hledá. Tato cena je charakteristická tím, že představuje shodu z pohledu kupců i prodejců. Pro kupce je dostatečně levná a zároveň pro prodejce dostatečně drahá. Na této ceně probíhá díky této vlastnosti nejvíce obchodů. Pokud se trh pohybuje kolem své férové ceny, je vyvážený. S vyváženým trhem souvisí rovnovážná oblast. Rovnovážná oblast tvoří 70 % všech zobchodovaných kontraktů a férová cena je cena s nejvíce obchody této zóny. Změna férové ceny nastává při události, která zapříčiní, že většina obchodníků změní svůj názor na férovou cenu. Trh následně hledá novou rovnovážnou oblast a férovou cenu. V tomto stádiu se trh nazývá nevyvážený. V nevyváženém trhu nedochází ke shodě o ceně a není zobchodován takový objem jako u vyváženého trhu.

K úplnosti je třeba dodat, že elementy market aukce jsou cena, čas a objem. Cena je nejvíce volatilní proměnná. Objem obchodů je z pohledu teorie aukce nejdůležitější proměnnou, která měří úspěch aukce. Prakticky nejmenší význam má čas, který udává, kde se cena jak dlouho zdržela.

uvod_cyklus