Účastníci trhu a jejich motivace

Dělení účastníků trhu, které si v tomto článku představíme, začal používat tvůrce konceptu Market Profile Peter Steidlmayer. Steidlmayer rozdělil účastníky trhu na dvě skupiny s odlišnou motivací na základě časového rámce a velikosti jejich obchodů.

Účastníci z krátkého časového rámce

Obchodníky z krátkého časového rámce (anglicky Short-term Time Frame, zkr. STF)  Steidlmayer označuje malé, zpravidla retailové tradery, kteří chtějí obchodovat v rámci jednoho dne. Nemají tedy tolik času na vyčkávání na výhodnější cenu a obchodují mezi sebou především v okolí férové ceny, která se na objemovém profilu projeví jako objemový bod kontroly a kterou považují obě strany za dostatečně výhodnou k nákupům i prodejům. Nemají dostatek kapitálu na to, aby mohli významně pohnout trhem. Pro ustanovení férové ceny a rovnovážné oblasti po otevření trhu stačí podle Steidlmayera jedna hodina. Množinu cen, která se obchoduje během jedné hodiny, označujeme jako počáteční rovnováhu a po zbytek dne slouží jako referenční množina.

Účastníci z vyšších časových rámců

Obchodníci delších nebo také ostatních časových rámců (anglicky Longer-term Time Frame  – LTF nebo Other Time Frame – OTF) otevírají své pozice často na několik dní, týdnů, měsíců i let, mohou si proto dovolit počkat delší dobu na cenu, kterou budou považovat za opravdu výhodnou. Obvykle se jedná o tzv. velké hráče – banky, fondy a další instituce, které mají k dispozici násobně vyšší kapitál než retailový trader. Z tohoto důvodu mohou otevírat rozsáhlé pozice, které jsou schopné významně ovlivnit cenu a tvořit dlouhodobější směrové pohyby. Mnohdy ani není možné tak vysoký počet kontraktů otevřít na jedné ceně, a tak tito obchodníci budují své pozice postupně, třeba i několik dní, čímž mohou tvořit trendy. Za stopy po činnosti těchto obchodníků se dle tvůrců Market Profilu dají považovat tzv. nákupní a prodejní výběžky nebo rozšíření počátečního rozpětí během dne.

Rotace aukcí a kontrola trhu

V průběhu času se mění míra kontroly trhu jedním nebo druhým časovým rámcem, tyto fluktuace se označují jako rotace aukcí. Je-li trh pod kontrolou iniciativních účastníků z vyšších časových rámců, tato situace se projeví jako trend. Převažují-li v trhu účastníci z krátkého časového rámce, trh je v rovnováze a pohybuje se v rámci určitého rozpětí. Bod kontroly a rovnovážná oblast se v tomto případě příliš nemění.