Reakční a iniciativní aktivita

Reakční vs. iniciativní aktivita

Při přístupu trhu na „nové“ ceny v rámci daného časového rámce mohou účastníci trhu reagovat dvěma typy aktivity – iniciativní (Initiative Activity) nebo reakční (Responsive Activity). Nejlépe je tato aktivita vidět při otevření trhu mimo rovnovážnou oblast nebo rozpětí poslední seance.

Reakční aktivita v případě otevření nad rovnovážnou oblastí znamená jakýkoliv prodej v této oblasti. Nákupy v této oblasti jsou známkou iniciativní aktivity. Naopak to samozřejmě platí pro otevření pod rovnovážnou oblastí nebo rozpětím.

Tyto typy aktivit však můžeme rozlišit i v intradenním rámci. Například při překonání známé referenční úrovně jako významné high, low apod. Aktivita, která se objeví v této “neprobádané” oblasti, ovlivní akceptaci nebo odmítnutí nových cen. Rozhodující pro směřování trhu je potom aktivita obchodníků z jiných časových rámců (o účastnících trhu v tomto článku).

Odmítnutí nových cen v důsledku reakční aktivity může mít podobu selhání aukce. V případě reakční aktivity při otevření trhu mimo hodnotu nebo rozpětí, je primárním cílem test VPOCu předchozího dne. Při odmítnutí cen minulého dne závisí cíl na tržním kontextu, rozpětí takového dne je však prakticky neomezené.

Ukázka prodejní iniciativní aktivity při otevření pod oblastí hodnoty předchozího dne (1. 4. 2015 na trhu ES – E-mini index S&P 500):

Iniciativní aktivita

Ukázka nákupní reakční aktivity při otevření pod rozpětím předchozího dne (3. 4. 2015 na trhu ES):

Reakční aktivita