Otevírací typy

Market Profile a market aukce rozlišují čtyři typy otevření trhu. Určení typu otevření pomáhá obchodníkovi rozpoznat raný tržní sentiment a tím přizpůsobit očekávání na aktuální seanci. Definice konce otevření trhu není otázkou uplynulého času, ale spíše vztah prvních vytvořených swingů.

Open-drive (OD)

Open-drive je charakteristický tím, že cena se agresivně vydá jedním směrem ihned po otevření. Přitom otevírací cena může být dokonce high nebo low. Tento typ otevření nám dává jasné varování, že není příliš vhodné vstupovat do proti-trendových signálů. Je rozhodně rozumnější upřednostnit trendové obchody. Tento typ otevření nám demonstruje silné přesvědčení o změně spravedlivé ceny. Po takovém otevření často vzniká trendový den.

od2

Open-test-drive (OTD)

Open-test-drive je častým typem otevření v případě, že trh otevře poblíž známé referenční zóny. Trh „zjistí“, jaká bude reakce na této zóně, což může ovlivnit sentiment na daný den. Obvykle takové otevření končí jako normální varianta normálního dne.

otd

Open-rejection-reverse (ORR)

Tento typ otevření je velice podobný typu open-test-drive. Vyznačuje se otevřením do jednoho směru, ale včasného příchodu opačné aktivity, která zvrátí vývoj. Lze očekávat normální den nebo normální variaci normálního dne.

ORR

ORR

Open-auction

Při tomto typu otevření záleží na přesnější lokaci otevírací ceny. Pokud cena v době otevření je v rovnovážné oblasti předchozího dne, nazývá se typ otevření Open-auction in range (OAIR):

Trh otevírá v rovnovážné oblasti předcházejícího dne bez zjevného agresivního pohybu. Z toho lze usoudit, že přesvědčení o spravedlivé ceně se nezměnilo. Spíše můžeme očekávat respektování extrémů minulého dne. Open-auction je nejklidnější typ otevření, který se vyznačuje rovnováhou mezi kupujícími a prodávajícími.

Pokud cena v době otevření je mimo včerejší rozpětí, tak tento typ otevření se nazývá Open-auction out of range (OAOR):

Trh otevírá mimo rozpětí předcházejícího dne a lze očekávat dva scénáře. Pohyb směrem k rovnovážné oblasti minulého dne značí, že nedošlo ke změně férové ceny. Naopak agresivní pohyb od rovnovážné oblasti signalizuje změnu férové ceny.

oair        oaor