Objemové profily

Market aukce s využitím objemových profilů

Oproti tradičnímu volume indikátoru je zde jediný podstatný rozdíl. Objemy jsou zobrazeny a sečteny u každé ceny zvlášť. Tímto nám objemové profily umožňují přesně určit férovou cenu a měřit úspěšnost aukce. Například na následujícím obrázku můžeme vidět, že na ceně 2095.5 bylo zobchodováno 46 568 kontraktů. Tato cena představuje objemový bod kontroly pro tento profil.
2015-07-03_9-36-56

S využitím profilu výše můžeme celou metodologii market aukce ilustrovat na jednoduchém příkladu. Představme si zájezd s férovou cenou 2095 USD. Cena 2095 USD je cena, na které se shodnou jak kupující, tak prodávající, a za tuto cenu se prodá nejvíce zájezdů.

Rovnovážnou oblast reprezentují ceny od 2091 USD do 2098 USD za zájezd. 2015-07-03_8-03-55Toto rozpětí symbolizuje normální fluktuaci ceny zájezdu a na grafu je zbarveno do zelené barvy. Rovnovážná oblast ukazuje, kde se prodalo přibližně 70% všech zájezdů. Neférově nízké ceny zbarvené do šedivé barvy symbolizují ceny od 2091 USD do 2086 USD. Tyto ceny jsou nevýhodné pro cestovní kanceláře, protože by prodávali zájezd pod náklady. Na druhou stranu tato oblast je velmi výhodná pro nakupující, kteří zde vytváří velkou poptávku. Nabídka je však značně omezena a cena je nucena se rychle vrátit do rovnovážné oblasti. Neférově vysoké ceny s cenovým rozpětím od 2117 USD do 2120 USD jsou velmi výhodné pro prodejce zájezdů, kteří vytváří značnou nabídku, ale pro kupující jsou tyto ceny příliš drahé a nevytváří poptávku. Cena se opět vrací do rovnovážné oblasti.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu dojde ke změně férové ceny, dochází k hledání nové rovnovážné oblasti, kde se cena opět stabilizuje. Tuto situaci demonstruje druhý obrázek.

Toto je základní princip obchodování market aukce. Snahou systému je prodávat na horní hranici rovnovážné oblasti a nakupovat na dolní hranici rovnovážné oblasti. Obchodní signály uvnitř rovnovážné oblasti nepředstavují pro tradera ziskový potenciál. Přitom je klíčové, aby trader rozeznal, kdy dochází ke změně rovnovážné oblasti.2015-07-03_8-46-48