Metodika přípravy

V tomto článku si ukážeme, jakým způsobem jsou na Získejúčet.cz formovány každodenní analýzy. Každá analýza začíná pohledem na denní graf, který nabízí pohled na aukci z nejširšího kontexu. Následně analýza pokračuje na 15minutový časový rámec a nakonec na intradenní graf. Mezi zóny, které sledujeme na jednotlivých grafech patří LVN, HVN, VPOC, netestovaný VPOC, včerejší uzavření a price action oblasti jako vrchol, dno či výrazný uzavírací swing.

Metodologie market aukce pracuje s dvěma hlavními zónami. První a pro exekuci signálů podstatnější zóna se nazývá Low Volume Node (LVN). Jde o cenu, kde se v minulosti velmi málo obchodovalo je tedy považována z jakéhokoliv důvodu za neférovou cenu. Trh má tendenci tyto ceny rychle odmítnout. Metodologie market aukce tvrdí, že trh se pohybuje k LVN, aby otestoval, jestli přesvědčení o neférové ceně je stále aktuální.

Druhá cena je nazvána High Volume Node (HVN). Jsou to férové ceny, kde bylo zobchodováno velké množství kontraktů. Dle market aukce se trh pohybuje k HVN, protože v minulosti zde proběhlo velké množství obchodů.

Denní graf

Na denním grafu najdeme kompozitní profil, který nám ukazuje rovnovážnou oblast za posledních několik měsíců. Na obrázku níže je zobrazen kompozitní profil E-mini S&P 500, který nám určuje hlavní cílové zóny. Kompozitní profil má počátek 12.2.2015. Z kompozitního profilu zjistíme následující informace:

  1. Trh právě testoval neférová dna a odrazil se od hlavní LVN celého kompozitního profilu (bod 1). Každý den přitom má vyšší dno a trh se dostal až do rovnovážné oblasti. Více o objemových profilech se dočtete zde.
  2. První přirozený target je VPOC celého kompozitního profilu. Při testu VPOCu zjistíme, jestli je tato cena stále považovaná za férovou. Pokud se očekávání ohledně férové ceny nezměnila, tak můžeme očekávat pomalejší dny a postupný test neférových vrcholů (bod 3). Na druhou stranu, pokud trh VPOC odmítne, tak můžeme očekávat propad a test předchozí dlouhodobé férové ceny (není na grafu).

daily

Střednědobý rámec

Střednědobý časový rámec je pro intradenní obchodování nejpodstatnější. Ukazuje nám totiž zóny, které můžeme dosáhnout v rámci jedné seance. Objemový profil aplikovaný na střednědobý časový rámec se nazývá mikro-kompozitní profil. Na obrázku níže můžeme vidět mikro-kompozitní profil nakreslený za poslední čtyři dny. Mikro-kompozitní profil se vždy kreslí za období, které spolu souvisí. Například zde vidíme, že profil je nakreslen za období, kde všechny dny spadají svým rozpětím do rozpětí prvního trendové dne, který se odehrál 29. 6. 2015.

Z mikro-kompozitního profilu a průběhu jednotlivých dnů můžeme vyčíst následující informace:

  1. První trendový den (1) otestoval hlavní LVN (viz. denní graf – bod 1), kterou respektoval a uzavřel blízko svého dna s tím, že VPOC se zformoval u tohoto dna. Pokud se férová cena posune ke dnu, je to jasné klesající znamení.
  2. Následující den (2) jsme očekávali reakční klesající aktivitu a test férové ceny předchozího dne a případný další pokles cen. Tato hypotéza vyšla pouze z poloviny. Místo dalšího poklesu, trh našel kupce ihned pod dnem předchozího dne a na konci dne vytvořil krásný vyvážený profil. Čím více je profil vyvážený, tím jsou hraniční zóny více respektovány a tudíž je třeba je brát více v potaz. Fakt, že jsme našli kupce pod dnem předchozího dne nám značí, že kupci nevzdávají boj o udržení dlouhodobé rovnovážné oblasti. Test bodu č. 2 z denního grafu může být očekáván v rámci několika dní.
  3. Třetí den, jsme opět očekávali reakční aktivitu směrem k férové ceně předchozí dne, kterou jsme z velké části dostali, ale nakonec trh agresivně odmítl horní hraniční bod rovnováhy a uzavřel ve vyšší části rovnovážné oblasti.
  4. Čtvrtý den jsme stejně jako předchozí den očekávali reakční klesající aktivitu. Kupci vstoupili sice později, ale z pohledu mikro-kompozitního profilu se trh stále nemůže dostat k testu férové ceny na 2057.75. Férová cena čtvrtého dnu poklesla a v závěru dne jsme respektovali horní hraniční oblast reprezentovanou výraznější HVN zónou.

stř.d

Intradenní rámec

V intradenním grafu hledáme drobnější price-action zóny, vyznačujeme si uzavírací swing a s pomocí pre-market grafu formujeme závěrečné tři hypotézy. Proč formujeme hypotéz více? Nikdy nevíme, co se může stát a je třeba mít plán pro každou situaci. Přitom je třeba dbát v úvahu i aspekty jako blížící se prázdniny. Například ve čtvrtek 2. 7. 2015 byl poslední obchodní den, protože 3. 7. 2015 se slaví v USA Den Nezávislosti a tudíž lze usoudit, že aktivita velkoobjemových obchodníků může skončit o něco dříve. Můžeme proto více očekávat vyváženější pomalejší trh více než trendový den.  V době psaní tohoto článku (neděle 5. 7. 2015) probíhá v Řecku referendum ohledně splnění podmínek zahraničních věřitelů a z tohoto důvodu lze očekávat velkou změnu ceny před samotným otevřením. V takovéto dny, kdy je očekávána zlomová zpráva, je rozumné formovat hypotézy až těsně před otevřením trhu (tj. v pondělí 6. 7. 2015 kolem 15:00). V tomto článku tedy nebudu brát pre-market v potaz. Postupem času naleznete na těchto stránkách mnoho příkladů formování hypotéz i s pre-marketem.

  1. Čtvrteční den nám v podstatě nedává žádné zajímavé zóny.
  2. Úroveň VPOCu (1) je kvalitní a v průběhu dalšího dne můžeme očekávat testování této úrovně.
  3. Úrovně VAL/VAH (2,3) jsou poměrně dobré, ale oproti 30. 6. (viz střednědobý rámec – bod 2) nejsou příliš kvalitní.

intra

Formování hypotéz

*Hypotézy jsou vždy formovány na první dvě hodiny regulérních obchodních hodin (tj. 15:30-17:30).

*První hypotéza je dle autorova chápání aukce nejvíce pravděpodobná. Následuje druhá a třetí.

Jak již bylo zmíněno výše, tak pro tento den budu uvažovat, že se před otevřením burzy nic nezměnilo, tudíž budeme otevírat na ceně uzavření předchozího dne.

hypo