Úvod do Market Profile – východiska, vývoj, dnešní podoba

Následující článek stručně představuje koncept Market Profile, jeho historii, vývoj, základní východiska a dnešní podobu.

Koncept Market Profilu byl sestaven obchodníkem burzy Chicago Board of Trade (CBOT) Peterem Steidlmayerem a poprvé publikován v osmdesátých letech jako produkt CBOT. Nejde o obchodní systém, jak se někdy mylně obchodníci domnívají, ale přesto neexistuje žádná obecná definice toho, co to Market Profile je. Dle různých zdrojů je Market Profile metodou organizace tržních dat, způsobem náhledu na trh, zobrazovací technikou a nástrojem podporujícím obchodní rozhodnutí.

Tvůrci Market Profilu vycházeli z analýzy účelu trhu jako takového. Trhy jsou tu podle nich pro zprostředkování obchodů a aukční proces se řídí stejnými principy nabídky a poptávky jako jiné běžné aukce, například vývoj cen potravin, pohonných hmot apod. Cena stoupá, dokud jsou na trhu kupující, kteří jsou ochotní nakupovat za vyšší ceny. Cena tak roste až do doby, kdy je poslední nakupující ochoten nakoupit za vyšší cenu. Růstem ceny se trh snaží ukončit nakupování a přilákat prodejce. Naopak cena klesá, dokud jsou na trhu prodejci ochotní prodávat za nižší ceny a pokles končí, když poslední prodejce prodá na cenovém dně. Jinými slovy, trh se snaží ukončit výprodeje snižováním ceny na úrovně atraktivní pro kupce. Při tomto zjednodušeném popisu tržního vyjednávání je potřeba si uvědomit, že v každé transakci figuruje právě jeden kupující stejně tak jako prodávající. Pokud cena klesá nebo stoupá, nejedná se o početní převahu jedné ze stran, jak je někdy nesprávně vykládáno, nýbrž o vyšší míru agresivity či ochoty nakupovat/prodávat za vyšší/nižší ceny.

Dále tvůrci a propagátoři zdůrazňují, že dle jejich výzkumu se trhy řídí konečnými, opakujícími se vzorci chování tržních účastníků, které jsou stejné napříč všemi trhy, tudíž jeho principy lze aplikovat na jakýkoliv trh. Market Profile tedy není soubor pevně stanovených pravidel, ale spíše principů, na základě kterých tržní vyjednávání o ceně funguje a na základě kterých je schopen obchodník posuzovat aktuální tržní prostředí s jeho veličinami. Je na každém obchodníkovi, jak tyto principy využije vzhledem ke svým požadavkům, očekáváním a stylu obchodování.

Od prvního vydání v 80. letech prošel koncept samozřejmě vývojem tak, aby reagoval na měnící se obchodní prostředí. Postupná globalizace a elektronizace trhů měla na svědomí především snížení významu obchodních hodin pitové seance jakožto základní jednotky tržní distribuce, jelikož trhy se staly přístupnými pro kapitál z jakéhokoliv místě na světě v jakýkoliv čas. Elektronizace zároveň zpřístupnila trhy téměř komukoliv i z řad retailových traderů, a to včetně dat o zobchodovaných kontraktech na burzách. To vedlo k vývoji Teorie tržní aukce, která tak do jisté míry nahradila část konceptu Market Profile, především tu analyzující tzv. Databanku dat o likviditě (Liquidity Data Bank), jež byla přístupná jen části obchodníků.

Na obrázku je obrazovka obchodníka využívajícího Market Profile ruku v ruce s aukční teorií.

MP obecně

Originál studijního průvodce pro Market Profile (v angličtině) z devadesátých let je k dispozici přímo na stránkách burzy CME Group, která vzešla z CBOT, a to zde.

O grafice Market Profile podrobně v tomto článku, o základních principech tržní aukce v tomto článku.