Faktor rotace

Faktor rotace (angl. Rotation Factor) slouží jako pomůcka pro určení celkové směrové snahy trhu v rámci seance nebo sledovaného období. Vypočítává se z TPO profilů, protože se řadí do konceptu Market Profile, ale k výpočtu postačuje i běžný burzovní nebo OHLC graf. Faktor rotace je de facto číselné vyjádření úspěšnosti rozšiřování rozpětí během dne.

Postup výpočtu

Každé periodě profilu je přisouzeno celé číslo z intervalu od -2 do 2 podle vztahu jejího high a low k high a low periody předchozí. První perioda žádnou předchozí nemá, tudíž její RF je 0. Vytvořila-li nová perioda vyšší high nebo vyšší low, faktor rotace této periody se zvýší o 1. Naopak, pokud nová perioda vytvoří nižší low nebo nižší high, faktor rotace se sníží o 1. Pro celkový faktor rotace seance sečteme dílčí faktory rotace jednotlivých period. V případě 6 hodin a 45 minut dlouhé seance jako v případě obchodních hodin futures na akciové indexy na burze CME může faktor rotace nabývat hodnot z intervalu <-26;26>.

Výpočet faktoru rotace ozřejmí následující schéma:

RF

Výpočet by měl umět automaticky každý software, který dokáže vykreslovat TPO grafy. Použití hodnot faktoru rotace může mít mnoho podob. Primárně ale slouží ke změření směrových snah trhu, které nemusí být vidět na první pohled. Pokud číslo porovnáme s tržním kontextem, dotaneme cennou informaci o náladě v trhu.

Často se například stává, že seance, která se na první pohled zdá uptrendová, má nízký nebo záporný faktor rotace. To obchodníkovi signalizuje, že něco není v pořádku. Vyskytne-li se tato situace v trendu, značí to, že trh je připraven na korekci nebo úplný konec trendu. A naopak, faktor rotace, který odpovídá tržnímu kontextu a našemu vnímání trhu, může naší hypotéze dodat podporu.