Market Profile

Market Profle je koncept pro podporu obchodních rozhodnutí, organizaci tržních dat a zobrazovací technikou. Vytvořen byl již v osmdesátých letech minulého století obchodníkem burzy CBOT Peterem Steidlmayerem, jeho východiska jsou však platná dodnes. Na našich stránkách zaujímá významnou roli, jelikož sloužil jako východisko pro vývoj takzvané Aukční teorie, která tvoří páteřní teorii našeho webu i obchodování. V této sekci se dozvíte, jak lze využít Market Profile pro analýzu trhů, jak souvisí s Aukční teorií, ale také jak a proč před lety vznikl.

Články Market Profile