ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Nalezněte odpověď na nejčastější otázky

Výzva

Jak se přihlásím do Výzvy?

V našem ceníku si vyberte produkt, který vyhovuje nejlépe vašim potřebám. Po kliknutí na tlačítko „Přijmout Výzvu“ budete přesměrováni na objednávkový formulář, který je potřeba vyplnit a odeslat. Obratem vás budeme emailem informovat o dalším postupu.

Jakou mám jako obchodník motivaci přihlásit se do Výzvy?

Každému může Výzva přinést něco jiného. U někoho vyřeší problém nízké kapitalizace, u jiného strach ze ztráty vlastního kapitálu. Další důvody, proč zkusit Výzvu a nástroje, které vám pomůžou k jejímu úspěšnému splnění, jsou popsány v tomto článku.

Jaký kapitál budu mít na zkušebních účtech k dispozici?

Budete obchodovat s kapitálem odpovídajícím číslu v názvu typu Výzvy v tisících. Například Výzva 250 tedy znamená počáteční kapitál 250 000 CZK ve všech třech fázích celého procesu. Podrobnosti získáte na stránce Výzva.

Je poplatek za Výzvu vratný?

V případě, že získáte Fundovaný účet, o poplatek za Výzvu vám navýšíme první výběr vašich zisků. Poplatek propadá pouze v případě, že porušíte některé z pravidel s výjimkou požadovaného profitu. Pokud nedosáhnete na požadovaný profit, budete v zisku a ostatní pravidla neporušíte, Výzvu vám obnovíme zdarma.

Která pravidla musím dodržet pro splnění Výzvy?

Tabulku s pravidly money managementu a risk managementu, které je potřeba splnit pro postup do dalšího kola, najdete na této stránce.

Proč má Výzva právě taková pravidla, jaká má?

Podrobné objasnění všech pravidel naleznete na této stránce pod tabulkou. Pomocí pravidel Výzvy se snažíme rozpoznat disciplinované tradery, kteří umějí řídit riziko.

Co bude následovat, pokud dodržím pravidla Výzvy a dosáhnu požadovaného profitu?

Pak vás čeká předposlední fáze cesty za reálným kapitálem s názvem Přípravná fáze. Zároveň od nás samozřejmě získáte komplexní vyhodnocení účtu s doporučeními na případné zlepšení. Pokud pravidla splníte ještě v průběhu zkušebního období, můžete se do Přípravné fáze pustit dříve.

Co se stane, když nedodržím Pravidla Výzvy?

Pokud nedodržíte jakékoliv pravidlo s výjimkou dosažení profit targetu, Výzva se bohužel stává neúspěšnou a pro pokračování je potřeba zakoupit novou. Pokud pravidla dodržíte, ale nedosáhnete požadovaného zhodnocení a zároveň budete v zisku, Výzvu vám zdarma obnovíme. V každém případě od nás na konci období získáte komplexní vyhodnocení zkušebního účtu s doporučeními na zlepšení.

Co se stane, když nebudu mít na konci období uzavřené pozice?

Naše aplikace se pokusí vaše pozice uzavřít automaticky, aby bylo dosaženo optimálních podmínek pro tvorbu komplexního vyhodnocení. V některých případech se to ale nemusí podařit – například pokud necháte otevřené pozice na instrumentu, který se o půlnoci neobchoduje. To může vést k nepřesnostem ve vyhodnocení a ve vašem Prostředí tradera, proto doporučujeme pozice před koncem každého zkušebního účtu uzavřít ručně.

Kde jsou vedeny obchodní účty?

Obchodní účty jsou vedeny u našich partnerských brokerských společností dle vašeho výběru, jejichž paleta se neustále rozrůstá. Brokera, u kterého si budete přát obchodovat Výzvu, vybíráte v objednávkovém formuláři.

Na kterých platformách mohu obchodovat?

Výzvu lze obchodovat prozatím pouze pomocí platforem Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader a pomocí našeho bridge i přes platformu Ninjatrader 7.

Které instrumenty mohu obchodovat?

Výběr obchodních instrumentů k obchodování není nijak omezen. Nabídka instrumentů se odvíjí od nabídky brokerské společnosti, kterou si vyberete při objednávce pro obchodování Výzvy.

Je možné splnit Výzvu dříve než za 30 dní?

Ano. Pokud splníte pravidla Výzvy dříve, ozveme se vám a automaticky vás přesuneme do Přípravné fáze. Nemusíte tak čekat na uplynutí celého testovacího období. Minimální doba pro splnění Výzvy je 10 dní, jak plyne z požadavku na alespoň 10 obchodních dní na zkušebním účtu.

Proč je Výzva zpoplatněna?

Poplatek za Výzvu je tu ze dvou hlavních důvodů. Jednak má výchovný a psychologický charakter, protože simuluje reálné prostředí na testovacích účtech. Ale především si zpoplatněnou Výzvou kupujete příležitost získat reálný kapitál, což běžný demo účet samozřejmě nenabízí. Ke každé Výzvě dále poskytujeme aplikaci Prostředí tradera, která neustále kontroluje váš obchodní účet, sleduje plnění pravidel pro získání kapitálu a obsahuje denní shrnutí s poloautomatickým obchodním deníkem. Na konci Výzvy vám zašleme vyhodnocení a analýzu vašich obchodů. Navíc v případě, že získáte Fundovaný účet, o poplatek za Výzvu vám navýšíme první výběr vašich zisků.

Je možné si vyzkoušet Výzvu zdarma?

Ano, díky Zkušební Výzvě. V té si můžete zdarma ověřit, zda váš obchodní systém vyhovuje našim podmínkám pro správu kapitálu. Na konci zpracujeme krátkou analýzu vašeho zkušebního účtu. Zkušební Výzvu zdarma registrujte zde.

Je možné Výzvu opakovat?

Pokud se vám nepodaří splnit pravidla Výzvy hned na poprvé, nic se neděje. Pokud porušíte některé z našich pravidel a budete chtít v našem projektu pokračovat, bude potřeba zakoupit novou Výzvu. Ale v případě, že splníte pravidla Výzvy kromě dosažené výše zhodnocení a váš účet bude mít kladný profit, automaticky získáte novou Výzvu zdarma.

Mohu obchodovat Výzvu na svém vlastním účtu?

Nikoli. Výzva se obchoduje na nově založeném demo účtu vedeném na naši společnost, kde běží naše vyhodnocovací aplikace.

Kdy musím začít obchodovat?

Začátek 30denního zkušebního období se začne počítat v den, kdy na zkušebním účtu otevřete první pozici (netýká se limitních pozic). Doba, kdy se tak stane, není nijak omezena. Teoreticky tedy můžete začít Výzvu obchodovat třeba několik měsíců po jejím zakoupení.

Mohu účet používat i po konci Výzvy?

Zkušební účet zůstane aktivní, ale již jej nebudou sledovat a vyhodnocovat naše aplikace. Navíc poslední den zkušebního období budou pro účely vyhodnocení ukončeny všechny pozice.

Přípravná fáze

Jaký smysl má Přípravná fáze?

Přípravná fáze je mezistupněm mezi Výzvou a fundovaným účtem, který vás má připravit na obchodování na reálném účtu. Jde o poslední ověření, že splnění pravidel Výzvy nebyla náhoda. Pravidla Přípravné fáze jsou benevolentnější než ve Výzvě.

Jaká má Přípravná fáze pravidla?

O něco volnější, nežli ve Výzvě. Požadovaný profit je poloviční a doba potřebná pro jeho dosažení se prodlužuje na dvojnásobek. Tabulku s podrobnostmi naleznete na stránce Přípravná fáze.

Co bude následovat, když se mi podaří splnit pravidla i požadovaný profit?

Pak jste úspěšně dokončili svou cestu za správou reálného účtu. Budeme vás kontaktovat a domluvíme se na podrobnostech další spolupráce. Samozřejmě od nás také získáte komplexní vyhodnocení tohoto účtu s případnými doporučeními na zlepšení.

Co když poruším pravidla Přípravné fáze?

Bohužel v takovém případě je potřeba začít znova. Celý proces se tak prodlouží, ale potřebujeme si být jisti, že máte disciplínu a dokážete řídit riziko. Pokud ovšem půjde pouze o nedosažení profitu a účet bude alespoň na nule, získáte od nás novou Výzvu zdarma.

Je možné splnit Přípravnou fázi dříve než za 60 dní?

Ano, stejně jako ve Výzvě. Pokud splníte pravidla Přípravné fáze dříve, ozveme se vám a domluvíme se na další spolupráci. Nemusíte tak čekat na uplynutí celého testovacího období. Minimální doba pro splnění Přípravné fáze je 10 dní, jak plyne z pravidla o minimálním počtu obchodních dní.

Probíhá Přípravná fáze na stejném účtu jako Výzva?

Nikoli. Pro Přípravnou fázi vám zašleme přihlašovací údaje od nového obchodního účtu s počátečním kapitálem dle vaší Výzvy.

Fundovaný účet

Za jak dlouho lze Fundovaný účet získat?

Celá procedura závisí na tom, jak se vám bude dařit na zkušebních účtech. Ve Výzvě i v Přípravné fázi je podmínka minimálního počtu 10 obchodních dní. Pokud po 10 obchodních dnech splňujete i ostatní pravidla, můžete rovnou postoupit dál. Z toho plyne, že teoreticky můžete Fundovaný účet získat již do jednoho měsíce. V praxi to však bývá za dobu mezi jedním a dvěma měsíci.

V jakém právním vztahu je trader a společnost FF Trader při správě účtu?

Spolupráce probíhá buďto přes Dohodu o provedení práce, kdy je mezi námi de facto vztah zaměstnavatel-zaměstnanec, nebo prostřednictvím Smlouvy o spolupráci, pomocí které je umožněna správa kapitálu právnickým osobám a živnostníkům.

Jak probíhá správa kapitálu technicky?

Správa probíhá prostřednictvím přiděleného demoúčtu, který je napojen na náš reálný kapitál. Vaše odměna poplyne z výsledků na tomto demoúčtu. Pozor ale na transakce, které by nebyly možné na reálném trhu. Někteří brokeři umožňují na demoúčtech například vyplňování limitních příkazů za netržní ceny, což lze využívat pro tvorbu bezrizikového konzistentního zisku na demoúčtech kupříkladu při nočních gapech. Na reálných účtech tato technika však nefunguje, a proto nemůže být aplikována pro tvorbu skutečného profitu. Stejně tak by se vyúčtování netýkalo nepovolených pozic dle Všeobecných obchodních podmínek. Více o nepovolených technikách se dozvíte v článku.

Jak velký fundovaný účet získám do správy?

Počáteční kapitál na Fundovaném účtu je ve stejné výši jako ve Výzvě a v Přípravné fázi. Pokud však budete dlouhodobě a stabilně úspěšní, kapitál lze navýšit dle tohoto plánu.

Na koho bude účet vedený?

Fundovaný účet bude vedený na naši společnost.

Jaká pravidla je potřeba dodržovat?

V této fázi již odpadají požadavky na minimální počet ziskových dní a profit, takže obchodník by měl být pod menším psychickým tlakem. Co se týče pravidel Výzvy, závazné zůstávají nadále pouze limity maximální denní a celkové ztráty, na kterých je založena naše důvěra. Podrobnosti naleznete na stránce Fundovaný účet.

Jelikož jde ale nyní již o reálné peníze, musíme se jakožto investoři vyhnout také nekontrolovatelnému riziku spojenému s držením pozic mimo obchodní hodiny instrumentu a v době makroekonomických událostí, které mívají výrazný dopad na likviditu trhu. Z těchto důvodů není na Fundovaném účtu povoleno obchodovat v těchto situacích, přičemž konkrétní makroudálosti, kterých se to týká, jsou uvedeny v tabulce níže. Na ty nejdůležitější a na mimořádné události je upozorňováno s předstihem emailem.

Dále je zakázáno obchodovat pomocí technik, které nejsou v souladu s fungováním reálného trhu. Co to znamená a příklady těchto praktik se dozvíte v tomto článku.

Co se stane, když realizuji ztrátu?

Žádné ztráty u nás nehradíte, kryje je naše společnost. Pokud dosáhnete na limit denní či celkové ztráty, účet se automaticky uzavře a ztrácíte možnost obchodovat pro naši společnost. V takovém případě se domluvíme na dalším postupu. Většinou to probíhá tak, že vám poskytneme novou Výzvu zdarma. Jakmile potvrdíte výsledky, získáte opět přístup k Fundovanému účtu.

Co když se přiblížím limitu ztráty?

Limity ztrát jsou pro nás samozřejmě nejdůležitějšími parametry fundovaného účtu. Z toho důvodu jsou také neustále sledovány automatickým programem. Pokud se limitu jen přiblížíte, budeme vás kontaktovat ohledně dalšího postupu, ale ztrátu kryjeme my. Pokud limit překročíte, budou okamžitě uzavřeny všechny pozice a zablokován účet.

Co když poruším limit ztráty?

Limity ztrát jsou samozřejmě stěžejními pravidly pro každého investora. Pokud dojde k jejich porušení, budou automatickou aplikací okamžitě uzavřeny všechny pozice a zablokován účet. O dalším postupu vás posléze budeme kontaktovat.

Kolik je můj podíl na zisku?

Zisk na fundovaných účtech je rozdělen v poměru 70:30 (70 % ve prospěch tradera). Tento podíl je však třeba ještě zdanit podle druhu spolupráce mezi námi. V případě Smlouvy o spolupráci, kdy obchodník je držitelem živnostenského oprávnění, činí výplata plných 70 % a obchodník je povinen tuto částku zdanit. V případě spolupráce přes Dohodu o provedení práce je výše podílu na zisku rovna superhrubé mzdě.

Kde jsou vedeny obchodní účty?

Obchodní účet bude veden u stejného brokera, u kterého jste obchodovali Výzvu a Přípravnou fázi. Nejde však o podmínku, budete-li si přát změnu, můžeme brokera po domluvě změnit.

Které instrumenty mohu obchodovat?

Výběr obchodních instrumentů není ani na Fundovaném účtu nijak omezen. Kompletní nabídka instrumentů se odvíjí od nabídky brokerské společnosti, kterou jste si vybrali při objednávce Výzvy. Abychom měli určitou kontrolu nad účtem, budeme pouze chtít, abyste nám instrumenty, které plánujete na fundovaném účtu obchodovat, napsali do Smlouvy o spolupráci. Jejich počet ani druh ovšem omezen není a změna tohoto seznamu je možná na začátku každého účtovacího období.

Může být kapitál na Fundovaném účtu navýšen?

Kapitál na Fundovaném účtu je vždy ve stanovené výši dle splněné Výzvy. Avšak pokud se vám bude dlouhodobě a stabilně dařit, rádi vám kapitál navýšíme. Podívejte se na plán navyšování kapitálu.

Jakým způsobem probíhá výběr zisků?

Vyúčtování probíhá v měsíčních cyklech. Pokud trader začne obchodovat například 5. května, vyúčtování bude probíhat vždy pátý den v měsíci, kdy rozhodující je uzavřený stav účtu na začátku tohoto dne. Poté se po dohodě s traderem stáhne dosažený profit vzhledem k počátečnímu kapitálu z účtu a rozdělí se ve stanoveném poměru. Svou část obchodník obdrží na účet nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Musím vyplacené zisky danit?

V případě spolupráce přes Dohodu o provedení práce je odvod daně na naší společnosti a obchodník se nemusí o nic starat. V případě Smlouvy o spolupráci, kdy obchodník je držitelem živnostenského oprávnění, je zdanění na obchodníkovi.

Co když mi při obchodování vypadne proud nebo internet?

Pak je potřeba bezodkladně zavolat na jeden z kontaktů, které od nás při domlouvání podmínek reálného účtu dostanete, a my se o otevřené pozice postaráme.

Obecné dotazy

Kdo provozuje projekt Získejúčet.cz?

Provozovatelem je společnost FF Trader, s.r.o., IČO 03136752.

Je provozovatelem regulovaná společnost?

Společnost FF Trader s.r.o. nenakládá s prostředky klientů, pouze investuje svůj kapitál, tudíž nespadá pod dohled České národní banky. Fundované účty a testovací demo účty jsou vedeny pouze u společností, která spadají pod dohled národního regulátora. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů.

Jak vás můžu kontaktovat?

Kontaktní formulář, emailovou adresu, telefonní číslo, ale také naše sídlo a adresu kanceláře najdete v sekci kontakt.

Mohu vás navštívit osobně?

Samozřejmě. Kancelář máme na adrese Opletalova 25 Praha 1 kousek od Hlavního nádraží. . Dejte nám vědět předem a rádi se s vámi setkáme.

Nabízíte i jiné služby než poskytování kapitálu?

Ano, my sami v Získejúčet.cz jsme tradeři. Denně můžete sledovat naše denní analýzy a neustále se také rozrůstá databáze vzdělávacích článků. Pokud si objednáte jakýkoliv testovací obchodní účet, získáte od nás po jeho vyhodnocení rozsáhlou statistickou analýzu. K tomu může každý trader využívat unikátní nástroje a aplikace zvyšující disciplínu a tržní výhodu, jako je Statistická aplikace, Mentor aplikace a další. Jejich přehled najdete na této straně.

Kde projekt čerpá kapitál na Fundované účty?

Dostatečnou zásobu kapitálu nám poskytuje soukromý investor.

Může se projektu zúčastnit právnická osoba?

Ano, může. Oproti účasti fyzických osob se proces bude lišit pouze smlouvou v případě správy kapitálu, jinak je vše stejné.

Co je to "obchodování v souladu s fungováním reálného trhu"?

Tento termín se objevuje jak v našich Všeobecných obchodních podmínkách, tak ve smlouvě s Fundovanými tradery. Obchodníci nesměji používat praktiky, které by v souladu s fungováním reálného trhu nebyly. Co to přesně znamená a příklady takových praktik najdete v tomto článku.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Kontaktujte nás

Veškeré informace poskytované na těchto stránkách jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

© Copyright - FF Trader s.r.o. Vytvořeno s ❤ k tradingu.