Nevzděláváme vás pouze pomocí článků, ale také přes živé webináře a semináře. V této kategorii se můžete podívat alespoň na záznamy těchto vzdělávacích akcí.

Mentor aplikace a další novinky