V této sekci najdete přehledné shrnutí akciového indexu Dax a měnového páru EUR/USD za uplynulý týden. Na trh budeme pohlížet z několika aspektů. Prvně si řekneme, co trh dokázal nebo kam se vydal v minulém týdnu z dlouhodobého hlediska. Následovat bude ucelený rozbor jednotlivých dní. Analýza bude založena na metodice Teorie Aukce za použití zobrazovací techniky Market Profile a objemových profilů (Volume Profile).

Týdenní shrnutí 23.-27.11.2015

Dax

Minulý týden proběhl na Daxu přesně podle očekávání. Po impulsivním pohybu vzhůru, který nastal od 16.11. do 20.11., přišla klesající korekce. Tuto korekci jsme očekávali, že se uskuteční do hodnoty VPOC mikro kompozitního profilu. Jestliže by tato korekce zasáhla pod hodnotu VPOCu předchozího profilu, bylo by třeba přehodnotit hypotézu o vyšších cenách a o testu 11470- denní kompozitní VPOC. Minulý týden jsme rovněž otestovali zmiňovanou slabou strukturu, kterou trh vytvořil mezi 11.8.2015 a 12.8.2015

Hypotéza pro následující týden se prakticky nezměnila. Hlavní target v podobě kompozitního VPOCu na 11470 stále nebyl testován a prodejci stále tuto hypotézu nedokázali negovat. Přitom bychom mohli testovat 11470 již v nadcházejícím týdnu. Hypotéza a o testu 11470 by byla negována pro příští týden, jestliže by trh výrazně poklesl pod low předchozího týdenního swingu.

wr

STAŇTE SE PROFESIONÁLNÍM OBCHODNÍKEM!

 

EUR/USD

Měnový pár EURUSD je v módu pomalého poklesu. Z toho můžeme usoudit, že klesající pohyb je kvalitní. Kvalitním pohybem rozumíme takové chování trhu, které za sebou nenechává žádné slabé struktury způsobené impulsivními pohyby. V podstatě trh za sebou nenechává žádné referenční zóny, od kterých bychom utvářeli dlouhodobější kontext.  Z těchto důvodů je trh poměrně nevyzpytatelný. Samozřejmě lze spíše očekávat pokračovaní klesajícího trhu směrem k 1.0479- dlouhodobé low. V případě, že do trhu vstoupí kupci, je první zajímavá zóna až HVN na 1.0741, dále pak LVN 1.0816. Tyto zóny by měly vyvolat prodejní tlak, v případě, že kupci budou chtít udržet klesající trend. V případě, že kupci tyto oblasti přesáhnou, můžeme pomalu očekávat korekci směrem k 1.1200.

wr2

 

Přejeme Vám hodně štěstí v nadcházejícím týdnu!

Upozornění
Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Týdenní shrnutí 16.-20.11.2015

 Dax

Minulý týden na Daxu opět dokázal, jak je obchodování dle teorie aukce systematické. Dax v pondělí otevřel s velkým klesajícím gapem. Lokace nebyla z pohledu teorie aukce náhodná. Dax otevřel přímo na hranici, kde končila slabá struktura. Tato slabá struktura vznikla především ve dnech 22. a 23. 10. 2015. Místa, která označujeme jako slabá, jsou taková, které nebyla řádně testována z hlediska objemu. Zpravidla vznikají slabé struktury v trendových dnech. Ihned v pondělí vstoupili do trhu agresivní kupci, kteří dostali trh přes zahuštěnou oblast, kterou jsme formovali od 23.10.

Vzhledem k tomu, že Dax překonal tuto zahuštěnou oblast, lze očekávat další pohyb vzhůru. Shortovou korekci lze očekávat až k VPOC této zahuštěné oblasti, který se nachází na 10797. V této oblasti by museli zabojovat kupci, jestliže by nechtěli dopustit další propad cen.

V případě, že by Dax testoval pod tento VPOC, je hypotéza o rostoucím trhu neplatná. V tomto případě by šlo očekávat spíše zpomalení.

 

er d

STAŇTE SE PROFESIONÁLNÍM OBCHODNÍKEM!

EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se stále drží ve stejné oblasti jako minulý týden. Akci minulého týdne lze shrnutou jako test nižších cen, následný zpětný test VPOC daného mikro-kompozitního profilu a opětovný test níž. Podobný průběh v trošku agresivnějším stylu bychom mohli získat na Daxu. Takovýto průběh obchodování vypadá, že silnější stranou jsou spíše prodejci. Kupci by museli dostat trh nad 1.0860, aby šlo uvažovat o změně silnější strany.

V příštím týdnu lze tedy více očekávat další postupný pokles cen.

we er

Přejeme Vám hodně štěstí v nadcházejícím týdnu!

Upozornění
Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Týdenní shrnutí 9.-13.11.2015

 Dax

Akciový index Dax se v minulém týdnu obchodoval ve stejném rozpětí jako v předchozím týdnu. Díky tomu, že toto rozpětí je akceptováno jak kupci, tak prodejci, došlo k posunu hodnoty denního VPOC níž. Aktuální situace není ničím neobvyklá, od 1.10. byl Dax v silném up trendu, nyní přichází zpomalení a možnost korekčního pohybu.

Korekčnímu pohybu níž navíc nahrává i slabá struktura, kterou za sebou nechal impulzivní trend vzhůru. V případě, že páteční průlom níž nebude v pondělí zneutralizován, lze očekávat obchodování ve slabé struktuře. V této slabé struktuře by se trh mohl na několik seancí pozdržet a vyplnit ji objemem. Jako referenční úroveň pro kupce, kteří nebudou chtít dopustit další pokles cen, může sloužit HVN přibližně kolem 11 000. Tato hodnota bude sloužit i jako cílová pro řadu prodejních pozic.

V případě, že v pondělí vstoupí do trhu kupci, můžeme očekávat další zpomalení v již definovaném rozpětí. Jestliže však kupci prorazí vrchol této zahuštěné oblasti, můžeme očekávat i agresivní pokračování trendu směrem k předchozímu VPOC.

dax-daily-27461

STAŇTE SE PROFESIONÁLNÍM OBCHODNÍKEM!

EUR/USD

Tento měnový pár se podobně jako Dax nikam nepohnul celý týden. Po agresivním propadu 6.11.2015 zůstal trh prakticky na jednom místě. V případě, že do trhu vstoupí kupci, můžeme očekávat test úrovně 1.0880, která bude podobně zajímavá pro kupce jako zmíněna HVN na Daxu pro prodejce. Pohyb vzhůru by nemusel být příliš agresivní, ale lze spíše očekávat pomalý pohyb, který by řádně vyplnil slabou strukturu mezi 1.0860 a 1.0800.

EUR/USD

EUR/USD

Důležitým bodem pro kupce i prodejce je HVN úroveň přibližně kolem 1.0740. V případě, že se dostaneme agresivně pod tento level, lze očekávat útok na aktuální low swing. Tato úroveň může sloužit kupcům jako support a prodejcům jako rezistence. Nicméně v případě obchodování na HVN úrovních je důležité vždy očekávat zpomalení a chop.

Přejeme Vám hodně štěstí v nadcházejícím týdnu!

Upozornění
Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Týdenní shrnutí 26.-30.10.2015

 Dax

Minulý týden byl na Daxu ve znamení konsolidace po prudkém up trendu, který jsme zaznamenali v předminulém týdnu. Tento týden jsme měli v pondělí ukázkový vyvážený profil, který se držel ve vyvážené oblasti pátku. V úterý trh částečně napravil slabou strukturu z pátku a uzavřel na low. Ve středu vstoupili do trhu kupci a vytvořili ukázkový den s dvojitou distribucí.  Čtvrtek ukázkově slabou strukturu ze středy vyplnil. V pátek trh pokračoval v obchodování ve stanovením rozpětí předchozích dní.

Dax 15M

Dax 15M

Předpověď pro následující týden je úplně stejná jako v posledním týdenním shrnutí. Uzavírací cena obou posledních pátků je totiž prakticky totožná.  Pro zopakování, v předminulém týdnu při silném up trendu zanechal za sebou Dax hodně slabých struktur, které bychom mohli v případě, že do trhu vstoupí prodejci, testovat. Na druhou stranu, jakmile do trhu vstoupí významněji agresivní kupci, lze očekávat test kompozitního VPOCu předchozího profilu.

Dax daily

Dax daily

STAŇTE SE PROFESIONÁLNÍM OBCHODNÍKEM!

 

EUR/USD

Na měnovém páru EUR/USD jsme měli zajímavější akci.  Počátek týdne započal podobně líně jako na Daxu, ale ve středu přišel v rámci vyhlášení FOMC impulsivní propad níž. Čtvrtek a pátek slabou strukturu zanechanou tímto propadem vyplnili. Korekční pohyb vzhůru se zastavil na středečním VPOCu. Jelikož trh opravil slabé struktury, je z pohledu teorie aukce nyní připraven pokračovat v pohybu níž. V případě, že do trhu vstoupí agresivní kupci, můžeme očekávat test 1.1000 a následně VPOC na 1.1180.

EUR/USD

EUR/USD

Přejeme Vám hodně štěstí v nadcházejícím týdnu!

Upozornění
Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Týdenní shrnutí 19.-23.10.2015

Dax

Minulý týden jsme v týdenním shrnutí jasně odůvodnili, proč očekáváme spíše kupce než prodejce. Tato hypotéza se stala skutečností a ten kdo minulý týden nakoupil, určitě neprohloupil. Největší pohyb vzhůru přinesl čtvrtek a pátek. Páteční pohyb vzhůru se opět nezastavil na náhodné úrovni, ale na spodní hranici rovnovážné oblasti předchozího mikro-kompozitního profilu (1), který se pro nás zase stává referenční.

DAX Denní graf

DAX Denní graf

Pokud vezmeme v potaz charakteristiku posledních dvou dní dle MarketProfile, tak jde jasně o trendové dny. Trendové dny za sebou nechávají díky rychlému pohybu slabé struktury, které jsou později testovány. Vzhledem k tomu, že se trh nyní navrátil do předchozího mikro-kompozitního profilu, lze očekávat, že budeme testovat VPOC (2) neboli nejvíce spravedlivou cenu tohoto profilu. Testování tohoto VPOC je spíše střednědobý target, který nemusí trh nutně testovat již příští týden. Dříve než trh bude pokračovat vzhůru, lze očekávat, že nejdříve vyplníme objemem slabé struktury, které za sebou nechaly trendové dny.

Dax 15M

Dax 15M

STAŇTE SE PROFESIONÁLNÍM OBCHODNÍKEM!

 

EUR/USD

Na měnovém páru EUR/USD jsme rovněž měli větší aktivitu, ale na opačnou stranu. Akciové indexy posilovaly, jak v Americe, tak v Evropě. Nicméně evropská měna nadále oslabuje. Čtvrteční seance dramaticky spadla prakticky přes celou rovnovážnou oblast kompozitního profilu. Páteční seance pokračovala v impulzivním pohybu níž, ale již v ne takové míře. Podobně jako u Daxu za sebou nechal čtvrtek i pátek slabé struktury, ale zde je situace trochu jiná. Na EUR/USD jsou slabé struktury v zóně, kterou trh nedávno hojně testoval. Páteční pohyb dolů se zastavil na kompozitní LVN na 1.1014 (1). Jestliže trh začne zpomalovat a konsolidovat, lze očekávat postupný návrat výše do rovnovážné oblasti. V případě dalšího poklesu lze očekávat test dlouhodobého swing low na 1.0853

EUR/USD 15M

EUR/USD 15M

Přejeme Vám hodně štěstí v nadcházejícím týdnu!

Upozornění
Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Týdenní shrnutí 12.-16.10.2015

Dax

Uplynulý obchodní týden byl na Daxu ve znamení konsolidace po předchozím silném up trendu. V minulém týdenním shrnutí jsme si uvedli dvě podstatné zóny, které jsme očekávali, že by mohli hrát podstatnou roli v nadcházejícím týdnu.

wr11

Dax 30M

Šlo o LVN na 10046 (6) a pak o týdenní VPOC na 9985. Rovněž jsme si také uvedli, že jakmile trh překoná danou LVN, můžeme očekávat test VPOCu. Tato LVN nejdříve zafungovala jako skvělý support (8) a následně po proražení i jako rezistence (9). Testu VPOCu jsme se dočkali už v úterý. Celý minulý týden lze shrnout jako snahu krátkodobých prodejců (i dlouhodobých kupců) zjistit, zda se na úrovni VPOCu předchozího týdne nacházejí agresivní prodejci. Tato „bitva“ probíhala především ve středu (3), aby ve čtvrtek (4) do trhu vstoupili agresivní kupci. Jestliže budeme analyzovat mikro-kompozitní profil aktuálního týdne, nedostaneme žádné zajímavé zóny. Tím, že Dax nejdříve spadnul na úroveň VPOCu předchozího týdne a pak následně si našel cestu zpět nahoru, vytvořil velice vyvážený profil. Takovýto profil má platnou horní a dolní rovnovážnou oblast, ale nenabízí ani jasnou HVN (VPOC) či LVN.

Denní graf

Denní graf

Z denního grafu a analýzy jednotlivých dní můžeme usuzovat, že nyní by spíše do trhu mohli vstoupit kupci. Dax se odrazil prakticky na pip od fibonacciho 38,2% retracementu, což nám může značit silné kupce. Je však důležité pamatovat na to, že Dax se nyní nachází na dlouhodobém kompozitním VPOC a z tohoto důvodu lze očekávat i chop. Na závěr bychom rádi zmínili, že i když očekáváme pro příští týden spíše kupce nebo chop, je třeba vždy počítat i se vstupem prodejců.

 

STAŇTE SE PROFESIONÁLNÍM OBCHODNÍKEM!

EUR/USD

Měnový pár EUR/USD prorazil HVN na 1.400 a vyrazil vzhůru. Agresivní prodejce trh našel nad hranicí denního swingu 1.477. Toto první high se vytvořilo 18. 9. 2015. Ve středu (3) a ve čtvrtek (4) zde trh vytvořil Double Top a nyní padá zpátky do rovnovážné oblasti. Z charakteristiky dnů jsme měli v pondělí (1) a úterý (2) rovnovážné dny, kde trh sbíral energii. Ve středu (3) přišel trendový den vzhůru a ve čtvrtek (4) naopak klesající trendový den. V pátek (5) jsme po takové aktivitě konsolidovali a opět vytvořili rovnovážný den. Mikro-kompozitní profil týdne (modrou barvou) má tři zajímavé úrovně. První je VPOC na 1.390 (6), pak hezká LVN (7) na 1.434 a HVN (8) na 1.448. Všechny tyto zóny mohou posloužit jako rezistence v případě, že bychom na začátku příštího týdne našli v trhu kupce.

EUR/USD

EUR/USD

Na rozdíl od Daxu na EUR/USD dle teorie aukce spíše očekáváme short pohyb ke kompozitnímu VPOC na 1.1180 (9). Zajímavé přitom bude sledovat, jak se trh zachová na nepříliš ostré kompozitní LVN (10) kolem 1.350. Tuto zónu bychom mohli nejdříve zaplnit nebo ji odmítnout a využít ji pro případný flip níž směrem k VPOC na 1.1180. V případě, že na této LVN najdeme kupce, můžeme v příštím týdnu očekávat spíše opětovný test.

 

Přejeme Vám hodně štěstí v nadcházejícím týdnu!

Upozornění
Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Týdenní shrnutí 5.-9.10.2015

Týdenní shrnutí začneme nejprve analýzou Daxu, potom se budeme věnovat měnovému páru EUR/USD.

Analýza Daxu

Pojďme se nejprve podívat na Dax z denního pohledu. Na grafu níže můžeme vidět, že Dax po znepokojivých zprávách z Číny stejně jako většina trhů dramaticky spadl. Poté, co panika odpadla Dax zkorigoval a několik týdnů konsolidoval v jedné oblasti (červený obdélník). Následně jsme získali pokračování impulsivního pohybu níž, ale důležitým vodítkem bylo, že ihned po proražení low z 24.8. vstoupili do trhu agresivně kupci. Jestliže naše analýzy nějaký čas sledujete, tak přirozeným cílem trhu je testovat nejférovější cenu profilu. Toto právě aktivita minulého týdne dosáhla, nacházíme se přesně na hodnotě VPOC neboli nejférovější ceně celé oblasti (1). Z dlouhodobého pohledu můžeme nyní očekávat zpomalení.

Denní graf DAX

Denní graf DAX

Ze střednědobého pohledu byl minulý týden ukázkovým rostoucím trendem. Nejsilnějším dnem bylo jasně pondělí (1), kde předtím pátek uzavřel na vrcholu a pondělí ukázkově ihned po otevření testovalo rozpětí pátku. Jakmile agresivní kupci zjistili, že v pátečním rozpětí nejsou agresivní prodejci, agresivně vstoupili a započal rostoucí trend. Úterý (2) nejprve také testovalo níž, ale kupci udrželi dolní hranici rovnovážné oblasti (6) a nepustili prodejce k výraznějšímu propadu i celou středu. Ve čtvrtek (4) jsme získali pomalejší seanci, kde to již vypadalo, že trh uzavře v rovnovážné oblasti středy, ale kupci nezklamali a v poslední hodině ostře vyrazili vzhůru. V pátek jsme zasáhli dlouhodobý VPOC a nakonec vytvořili rovnovážný profil. Rovnovážný profil značí, že v trhu byli jak kupci, tak prodejci. Z tohoto pohledu můžeme klidně očekávat konsolidaci níž. Z profilu minulého týdne můžeme identifikovat dvě nejdůležitější zóny. První úrovní je LVN (7) a VPOC (8). V případě, že prorazíme LVN můžeme s velkou pravděpodobností očekávat test VPOC. Síla tohoto VPOCu jako magnetu pro test je rovněž umocněna tím, že jde o VPOC, jak čtvrtka, tak středy.

Shrnutí týdne

Shrnutí týdne

Analýza EUR/USD

Aktivita na EUR/USD nebyla tak zajímavá jako na Daxu, ale páteční aktivita možná předznamenává průraz výše. Pokud budeme analyzovat denní graf, zjišťujeme, že i přes značně pomalejší trh jsou kupci agresivnější. Jakmile trh vytvoří low, následuje zpravidla vyšší low. V pátek trh otestoval HVN na 1.400(1), která by mohla zabránit dalšímu pokračování vzhůru. Pondělí 12.10. by nám mohlo ukázat, zda se budeme vracet k VPOC na 1.1254 (2) či prorazíme výše.

EUR/USD Denní graf

EUR/USD Denní graf

Při analýze jednotlivých dnů pozorujeme, že trh se prakticky do čtvrtka držel v rozpětí pátku 2.10.. Pátek 9.10. přinesl kýženou akci a testoval HVN na 1.400. Týdenní profil nám nám ukazuje, že dlouhodobý VPOC (bod 1 na denním grafu) téměř koresponduje s VPOC předchozího týdne (6). Ve středu (3) jsme byli svědky, jak trh krásně zaplnil oblast nízkého objemu, která vznikla v úterý (2) prudkým pohybem vzhůru. Jak jsme již psali, tak při aktuální situaci (test klíčové HVN na 1.400) je těžké označit silnější stranu. Je však jasné, že aktuální ceny jsou klíčové jak pro kupce tak prodejce. V případě, že kupci budou agresivní, lze očekávat test high denního wingu. V případě, že prodejci zabojují a nedopustí vyšší ceny, můžeme očekávat návrat k dennímu (týdennímu) VPOCu.

Týdenní graf

Ukázka celého týdne

Slovník pojmů a informace o tržní aukci naleznete zde.

Upozornění
Tento obsah je pouze vlastním názorem autorů Získejúčet.cz. Článek je určen výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.