Pivotní body jako pomoc při nastavení SL a TP

V předchozím článku jsme se seznámili s pivotními body. Víme tedy, co pivotní body jsou a co nám vlastně ukazují. Také jsme si ukázali jejich výpočet pro lepší pochopení. Víme ovšem, že žádné počítání nebude, jelikož máme indikátor, který pivotní body spočítá a zakreslí za nás.

Nyní si ukážeme trochu více praxe s pivotními body. Přesuneme se tedy rovnou do platformy. V MetaTraderu již máme indikátor nakopírovaný a máme ho k dispozici v grafu. Pokud byste měli problém s instalací, určitě zkuste tento návod.

Jak jsme již minule zmínili, pivotní body jsou důležité S/R úrovně. Pokud se tedy zaměříme na samotnou price action a doplníme tento styl právě o pivotní body, máme najednou v ruce velice silný nástroj pro obchodování.

Můžeme si všimnout, jak trh ve většině případů na tyto úrovně reaguje. Někdy s absolutní přesností, jindy je potřeba mu dát trochu prostoru.

Co je ale vysoce pravděpodobné a kvůli čemu se dají pivotní body využít, je právě ona reakce. Můžeme předpokládat, že pokud se budeme blížit k nějakému z pivotních bodů, trh bude na tyto úrovně reagovat. No a není nic jednoduššího, než si pro tyto případy připravit scénáře.

Nejčastěji se říká, že prvním vodítkem je hlavní pivotní bod. Pokud se pohybujeme nad ním, trh by měl mít býčí tendenci. Dají se očekávat spíše rostoucí pohyby.

Naopak pokud se pohybujeme pod hlavním pivotním bodem, dalo by se předpokládat, že trh bude mít klesající tendenci a bude se tedy jednat o medvědí trh.

Samozřejmě jak již víme, na trhu není nic jisté, a tak vše může být každý den úplně jinak. Vidíme ovšem, že trh na tyto úrovně velice dobře reaguje a to pro nás jako obchodníky může být určitá pomůcka. Pokud se například zastaví nějaký větší pohyb, budeme vědět, proč tomu tak je, jelikož v mnoha případech to bude právě u některé z úrovní pivotních bodů.

No a jak toho v praxi využít?

Jelikož víme, že tyto úrovně znamenají povětšinou nějakou reakci trhu, lze zde připravit nejrůznější scénáře a být tak připraveni v průběhu obchodního dne na vývoj. Můžeme tyto úrovně používat například jako místa, kam umisťovat svůj take profit a nebo místa, kde chránit svůj kapitál pomocí stop lossu.

Je potřeba počítat s tím, že trh potřebuje ještě určitý prostor pro „dýchání“, a tak umístění těchto příkazů přímo na tyto úrovně může být například v případě stop lossu velice nešťastné.