Účtujete nějaké dodatečné poplatky? Jsou zde opakující se poplatky?

Search Knowledge Base by Keyword

Zpět

Ne, neúčtujeme žádné další nebo skryté poplatky. Poplatek za Výzvu pokrývá vše včetně Přípravné fáze. Neexistují absolutně žádné opakující se poplatky. Kromě toho vám bude váš poplatek vrácen při prvním výběru zisku z Fundovaného účtu.