S jakým kapitálem budu obchodovat u Získejúčet?

Search Knowledge Base by Keyword

Zpět

Budete obchodovat se stejným množstvím kapitálu, jaký jste obchodovali ve Výzvě. Pokud jste ve Výzvě obchodovali se 2 000 000 CZK, budete mít k dispozici 2 000 000 CZK na Fundovaném účtu.

Pokud si přejete obchodovat s větším kapitálem, můžete jednoduše požádat o další Výzvu a obchodovat na více účtech. Každá další Výzva musí být obchodována od začátku ověřovacího procesu, bez ohledu na výsledky na vašich ostatních účtech. Jelikož potřebujeme diverzifikovat riziko, které podstupujeme, poskytujeme maximálně 6 000 000 CZK / 300 000 USD / 240 000 € na obchodníka a strategii. Kombinace účtů nehraje žádnou roli. Může se jednat o 6x 1 000 000 CZK nebo 3x 2 000 000 CZK apod.

Tento limit se nevztahuje na navyšování podle plánu navyšování kapitálu. Pro plán navyšování kapitálu nebyla doposud stanovena horní hranice. Pokud se na přidělení dalšího kapitálu necítíte, máte samozřejmě právo takovou nabídku odmítnout. Toto rozhodnutí nijak neovlivní naši spolupráci.