Můžu obchodovat během vyhlášení fundamentů (zpráv)?

Search Knowledge Base by Keyword

  • Wiki
  • Pravidla
  • Můžu obchodovat během vyhlášení fundamentů (zpráv)?
Zpět

S fundamenty můžete obchodovat konzervativně, ale nesmí probíhat straddling.

Může se zdát, že tyto významné pohyby cen v době vyhlašování makroekonomických zpráv mají velký potenciál pro vygenerování zisku, ale je velmi důležité zdůraznit, že obchodování na DEMO účtech nezohledňuje skutečnou tržní likviditu. Celá situace okolo straddlingu vypadá takto:

Před makroekonomickou zprávou obchodník zadá limitní / stop příkazy k nákupu a / nebo prodeji. Traderovi nezáleží na tom, zda je zveřejnění zprávy pozitivní nebo negativní. Trader na demo účtu dostane tržní realizace za přesně stanovenou cenu limitního nebo stop příkazu, zatímco v reálném tržním prostředí a na live účtech to není možné kvůli prudkému kolísání a snížené likviditě. Při rychlých reakcích na trhu je navíc třeba brát v úvahu skluzy a latenci kopírování. Obrázek níže ukazuje, že trader zadal příkaz sell stop a jeho příkazy byly realizovány na nerealistické úrovni. Proto by takové pozice byly z vašeho obchodního účtu odstraněny, bez ohledu na to, zda obchodujete na Výzvě, Přípravné fázi nebo Fundovaném účtu.

 

Následuje tabulka kde jsou uvedeny události, během kterých naši fundovaní obchodníci nesmí obchodovat. Pouze naši fundovaní obchodníci nesmějí realizovat žádný nový obchod ani uzavírat jakýkoli stávající obchod s daným instrumentem v časovém intervalu 2 minut před až 2 minut po vydání níže uvedených zpráv. Pokud obchodujete Výzvu nebo Přípravnou fázi, nemusíte tyto zprávy sledovat.

Rozpis nadcházejících zpráv je také možné nalézt v našem Makrokalendáři, kde jsou nepovolené fundamenty zvýrazněny odlišnou barvou.