Musím zavírat pozice přes noc?

Search Knowledge Base by Keyword

Zpět

Ne, nemusíte. Ve Výzvě nebo Přípravné fázi můžete ponechat své pozice otevřené přes noc i přes víkend.

Na Fundovaném účtu však požadujeme, abyste své pozice uzavírali těsně před víkendem. Jinými slovy, musíte být bez otevřených pozic v pátek večer CE(S)T – středoevropský (letní) čas. Naši Fundovaní obchodníci musí respektovat obchodní hodiny instrumentů. Pokud například obchodujete s indexy (S&P, DOW, FTSE, DAX, …) na Fundovaném účtu požadujeme, abyste své pozice uzavírali těsně předtím, než se tyto konkrétní trhy denně uzavírají. Většina makléřů však tyto indexy kótuje 24/5, takže musíte být bez otevřených pozic jen těsně před víkendem. Pokud je na některém instrumentu obchodní pauza menší, než 1 hodina, můžete nechat pozice otevřené. To znamená, že nemusíte své obchody uzavírat jen kvůli této noční pauze.

Chcete-li zjistit obchodní hodiny, můžete zkontrolovat specifikaci instrumentu na webových stránkách brokera, kde obchodujete svou Výzvu / Přípravnou fázi / Fundovaný účet nebo tyto informace najdete přímo ve své platformě MetaTrader. Když otevřete MarketWatch (Ctrl + M), klepněte pravým tlačítkem myši na instrument, který vás zajímá, a vyberte „Specifikace“. V dialogovém okně přejděte dolů a najdete „Obchodní hodiny“ tohoto konkrétního instrumentu.

Pokud obchodujete s kryptoměnami, někteří z našich brokerů vám umožní obchodovat také během víkendů.