Jak technicky funguje správa Fundovaného účtu?

Search Knowledge Base by Keyword

  • Wiki
  • O účtu
  • Jak technicky funguje správa Fundovaného účtu?
Zpět

Správa účtu funguje prostřednictvím demo účtu, který je propojen s naším Live firemním účtem s reálným kapitálem. Vaše zisky budou vždy vycházet z výsledků, které vytvoříte na přiděleném demo účtu. Dejte si pozor na transakce, které by na reálných trzích nebyly možné. Někteří brokeři jsou například schopni na demo účtech vyplňovat příkazy za netržní ceny, které lze použít ke generování bezrizikového a konzistentního zisku. Na reálných účtech však tato technika nefunguje, a proto ji nelze započítat do výsledků. Stejně tak by se zisky nevztahovaly na pozice proti všeobecným obchodním podmínkám. Více si o zakázaných praktikách přečtěte v tomto článku.