Jak dlouho potrvá než získám kapitál?

Search Knowledge Base by Keyword

Zpět

Minimálním požadavkem pro absolvování Výzvy je obchodovat po dobu nejméně 10 obchodních dnů. Minimálním požadavkem pro úspěšnou Přípravnou fázi je také obchodování po dobu nejméně 10 obchodních dnů. Nemusíte čekat na uplynutí celé doby ověřovacího procesu (30 + 60 dní). Úspěšně dokončený ověřovací proces může být už po 20 obchodních dnech. Následuje trocha administrativy a technických příprav, které zaberou přibližně 1-5 pracovních dní. Přístup k Fundovanému účtu lze tedy získat za necelý měsíc.