Využití regresní a korelační analýzy – výsledky

V předchozím článku jsme popisovali, jak lze využít statistické metody k tomu, abychom kvantifikovali vztah mezi změnami jistých ekonomických veličin a cenami trhů akciových indexů. Ukázali jsme kromě teorie také příklad na Daxu a německém HDP. Dnes se podíváme na další výsledky na hlavních světových indexech a makroekonomických veličinách pro dané země. Pro každou kombinaci se můžete podívat na graf a závěr, zda lze změny daného ukazatele využívat při analýze konkrétního trhu.

Akciový index DJI30

Nejznámější a nejstarší index je založen na obyčejném aritmetickém průměru. Jedná se o index Dow Jones industrial average. Index v roce 1896 vytvořil Charles Dow. Skládá se z 30 amerických akcií. Jílek (2009, s. 176)

Customer Price Index

Tento ukazatel je vhodný pro obchodní rozhodnutí. Index a ukazatel mají vysokou korelaci. Růst CPI následuje i růst akciového indexu DJI30.

Production Price Index

Tento ukazatel není vhodný pro obchodní rozhodnutí, neboť korelace dosahuje nízkých hodnot, což znamená, že PPI a index se navzájem ovlivňují minimálně.

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost a index mají negativní korelaci, což znamená, že při poklesu nezaměstnanosti akciový index roste.

Krátkodobá úroková míra

Korelace mezi ukazatelem a indexem dosahuje minimálních hodnot, proto tento ukazatel není vhodný pro obchodní rozhodnutí.

Akciový index DAX30

Německý index Deutscher Aktien-Index obsahuje akcie 30 německých společností, s jejichž akciemi se obchoduje na frankfurtské burze. Výběr těchto akcií je na základě tržní kapitalizace a likvidity. Index byl zaveden v roce 1987 s počáteční hodnotou 1000. Počítá se jako vážený aritmetický průměr cen akcii. Jílek (2009, s. 180)

Customer Price Index

Tento ukazatel má pozitivní korelaci s akciovým indexem, při růstu CPI roste i index.

Production Price Index

Korelace PPI a indexu není moc silná. Proto PPI můžeme využít k obchodním rozhodnutím jen okrajově.

Nezaměstnanost

Tento ukazatel má negativní korelaci s akciovým indexem. Při poklesu nezaměstnanosti akciový index roste.

Krátkodobá úroková míra

Tento ukazatel má malou korelaci s akciovým indexem, ale už více ovlivňuje index dax, než ovlivňoval akciový index DJI. Přesto ho pro obchodní rozhodnutí použijeme jen okrajově. Pří růstu ukazatele klesá akciový index.

Akciový index NIKKEI

Japonský index Nikkei 225 obsahuje 255 akcií společnosti z první sekce tokijské akciové burzy. Počítá jej mediální společnost Nihon Keizai Shimbun. Existuje od roku 1950. Počítá se jako obyčejný průměr akcií. Jílek (2009, s. 179)

Customer Price Index

Ukazatel má pozitivní korelaci s akciovým indexem, při růstu tohoto ukazatele také roste akciový index.

Production Price Index

Tento ukazatel má minimální korelaci s akciovým indexem, proto je nevhodný pro obchodní rozhodnutí a minimálně ovlivňuje akciový index.

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost má silnou negativní korelaci s akciovým indexem. Při růstu nezaměstnanosti klesá akciový index. Tento ukazatel je velice důležitý pro obchodní rozhodnutí.

Krátkodobá úroková míra

Tento ukazatel má slabou negativní korelaci, proto jen okrajově ovlivňuje akciový index a není příliš vhodný pro obchodní rozhodnutí.